Skip to content
 

Projekt Assist

Basket är mer hett än någonsin

Svensk Basket växer snabbare än någonsin och i flera föreningar är det idag ledarbrist och väntelista för att få börja spela basket. Så vill vi inte att det ska vara. Vi måste snabbt och effektivt locka in nya ledarstjärnor samt bevara våra befintliga aktiva genom att erbjuda en framtid som ledare.

 

Vi speglar det svenska samhället

Svensk Basket är i mångt och mycket en spegel av det svenska samhället. Basket är en av få idrotter som har en utbredd föreningsnärvaro inom alla samhällsklasser. Med rätt ledarskap vet vi att gemenskapen i exempelvis basketlaget kan få barn och unga att hitta en meningsfull fritidssysselsättning. Att få en tillhörighet och ett sammanhang att vara i.

Att investera i basketledare skapar fler och mer inkluderande föreningsmiljöer där ungdomar kan utvecklas, bli sedda, bekräftade och accepterade. Det ökar sannolikheten att ungdomar väljer denna positiva miljö istället för destruktiva miljöer och ett destruktivt förhållningssätt till sin egen fysiska och psykiska hälsa.

 

Samarbete med Generation Pep

Projekt Assist är ett samarbete med Kronprinsessparets stiftelse Generation Pep som har som mål att ena människors, organisationers och företags kraft för att tillsammans möjliggöra för barn och unga att leva ett hälsosamt liv.

Syftet med projektet – som riktar sig till ungdomar mellan 15 och 25 år – är att bidra till att fler barn och unga i framtidsområden ges möjlighet att utöva idrott i en lustfylld miljö med välutbildade lokala ledare.

 

 

Vara en god förebild

Utbildade ledare med rätt verktyg att hantera och aktivera barn och ungdomar ökar möjligheten att skapa hållbara föreningsmiljöer där många är och blir aktiva över tid. Basketföreningar är en nyckel för att skapa bra och återkommande aktiviteter och ledarna är A och O för en bra verksamhet.

Ungdomarna som är med i Projekt Assist får ökad personlig kunskap och kompetens, en erfarenhet att sätta på sitt CV och en potentiell nyfikenhet och förhoppningsvis självförtroende att prova andra studier. De kan bli goda förebilder för andra unga. Ökad kompetens leder dessutom till högre anställningsbarhet inom andra sektorer.

 

500 ledare mellan 15 och 25 år

Basketföreningar i mer välmående områden kan oftast finansiera ledarutbildningar via medlemsavgifter eller liknande medan den intäktskällan är ytterst begränsad i andra områden. Och vi vet att utbildning leder till djupgående och långsiktig förändring på ett sätt som inga andra insatser gör.

Genom Projekt Assist ska vi utbilda minst 500 unga basketledare i åldern 15–25 år i inledningsvis Stockholm, Göteborg och Malmö med fokus på rekrytering av ledare i framtidsområden.

För att ytterligare öka tillgängligheten och sänka trösklarna för barn och unga att vara aktiva samt bidra till en levande utomhusmiljö som uppmuntrar till aktivitet och idrott kommer ett flertal streetbasketturneringar hållas där ledare från projektet kommer vara engagerade.

Vill du vara med?

Mejla projektledare Isa Ponturo på isa.ponturo@basket.se

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies