Skip to content
 

Förening

Välkommen att som förening ansöka om medlemskap i Svenska Basketbollförbundet.

Ansöka om medlemskap

För att ansöka om att bli medlem i Svenska Basketbollförbundet följer du stegen nedan. När ni blir medlemmar i Svenska Basketbollförbundet ansluts ni även till Riksidrottsförbundet (RF). Är ni redan medlem i ett annat specialidrottsförbund är proceduren enklare. Då hoppar ni över steg 1.

Nedan är en förenklad process för att bli medlem i Svenska Basketbollförbundet. För att se hur processen ser ut hos oss på förbundet och vilka kontroller vi genomför när en ansökan kommer in.

Checklista för att bli medlem i ett specialidrottsförbund.

 

1. Bilda föreningen och välj namn på föreningen

Finns det inte en förening så måste ni först bilda en. Gör detta genom att kalla dem som är intresserade till ett uppstartsmöte eller bildandemöte.

På mötet väljer ni en styrelse på minst tre (3) personer. Ni beslutar också om föreningens namn och fastställer stadgar.

Namnet på föreningen får inte vara vad som helst. Vad en förening får heta är reglerat i RF:s stadgar samt i särskilda anvisningar för namn på
idrottsförening:

 • Namn på förening som lätt kan förväxlas med namnet på annan till RF ansluten
  förening får inte godkännas. Detsamma gäller om namnet väcker anstöt, löje eller
  obehag.
 • Namn på idrottsförening ska inte innehålla ordet ”förbund”, ”svenska”, ”läns”,
  ”distrikts” eller liknande, eftersom dessa ord betecknar riks- eller regional
  organisation.
 • Namnet ska inte innehålla orden ”sektion”, ”kommitté”, ”lag”, ”team” eller liknande
  då dessa leder tanken till underavdelningar inom en förening, eller ordet ”allians”
  vilket vanligen betecknar en sammanslutning av lokala föreningar.
 • Slutligen ska namnet utvisa att föreningen är en ideell förening som bedriver idrott.
  Ordet ”förening”, ”klubb”, ”sällskap” eller liknande ska finnas med i kombination
  med ordet ”idrott”, ”sport”, ”handboll”, ”ishockey”, ”bil” och så vidare.

Avsteg från punkterna 2–4 kan medges vid särskilda skäl. Särskilda skäl kan till exempel vara
att sökande förening bedriver idrottslig verksamhet endast som en del av annan huvudsaklig
verksamhet eller att det inom den aktuella idrotten finns en tydlig definition av vad som
exempelvis utgör ett ”team” och att det på så sätt klarläggs att ett ”team” motsvarar en
ideell förening.

 

Här har vi samlat en rad nedladdningsbara dokument och mallar som gör starten av föreningen enklare.

I paketet finns bland annat mallar på:

 • hur ni gör en budget
 • bokslut m.m.

Följande är viktiga i just denna process:

 • förslag på stadgar
 • exempel på styrelsemöte/kallelse
 • bildandeprotokoll/årsmötesprotokoll

Absoluta minimumkrav i detta skede är:

 1. Påskrivet bildandeprotokoll eller årsmötesprotokoll. (Ordförande, protokollförare och justerare)
 2. Stadgar

 

2. Ansök om medlemskap

Använd denna länk för att ansöka om medlemskap.

Klicka på boxen och fyll i alla uppgifter noggrant.
OBS! Kryssa i boxen “Ingen ansökan om organisationsnummer har skickats av föreningen till Skatteverket….”

Följande handlingar ska bifogas/laddas upp i Onlineformuläret:

 • Kopia (dvs PDF) på föreningen stadgar
 • Kopia (dvs PDF) på påskrivet bildandeprotokoll eller årsmötesprotokoll.

 

3. Betala medlemsavgiften

I samband med ansökan ska du betala in 1000 kr (Skol IF 500 kr) i medlemsavgift för det första kalenderåret till bankgiro 731-7308. Ange föreningens namn och skriv “Ny Medlem”.

 

När allt ovan är klart kommer ansökan att behandlas utifrån följande villkor.

När vi godkänt ansökan och sett att avgiften kommit in skickar vi vidare ärendet för beslut hos RF.

Efter ovan steg och godkännande kommer ni:

 1. Få besked från Skatteverket.
 2. Få meddelande via brev eller mejl från Riksidrottsförbundet. Där ni erhåller ert ID nummer (ej Organisationsnummer).
 3. Få tillgång till Idrottonline. Ett onlinebaserat föreningsadminverktyg. Där kan medlemshantering, hemsidehantering, bidragsansökningar, licenshantering, närvaroregistrering mm göras. Läs mer på idrottonline.se
 4. Tillhöra ett Basketbolldistriktsförbund (BDF).
 5. Nästkommande kalenderår betala medlemsavgiften på 1 500 kr till SBBF som faktureras ut januari/februari. (Skol IF betalar 500 kr)

 

—————

Nedan följer ett par hjälpsamma länkar på vägen till en framgångsrik förening:

Introduktionsutbildning för Föreningar – En utbildning på webben

Skatteverket – Även Skatteverket har bra information för nya föreningar. Speciellt om föreningen behöver arbetsgivarregistreras.

 

Lycka till och välkommen som medlem i Svenska Basketbollförbundet!

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies