Skip to content
 

Tävlingsutskottet

Ordförande:

Jonas Emilsson

Ledamöter:

Michael Malm
Karin Wickström-Stümer
Christer Stjernborg
Kicki Öman
Johan Lind
Annette Möllerström
Christer Sehlin (SBL Dam)
Jonas Larsson (SBL Herr)

 

Uppdrag:

Utskottet ska verka för att ge våra föreningar och distrikt så optimala förutsättningar som möjligt avseende tävlingsverksamheten. Det handlar både om kvalitet och kvantitet, för att få så många lag som möjligt i tävlingsverksamhet i landet. Utskottet har delegerat beslutsmandat i frågor rörande tillämpning av tävlingsbestämmelser. Förbundsstyrelsen avser komplettera TU med ytterligare en ledamot. Ansvarig tjänsteperson är Tävlingsansvarig.

 

Uppdrag

Tävlingsutskottet ska hantera löpande allmänna tävlingsfrågor samt analysera, revidera och komma med förslag för att utveckla förbundsserier, USM/RM samt serier i BDF-regi. Vidare ska TU godkänna regeländringar och tidsplan för införandet samt bereda systemet för utbildningsersättning.

Sammansättning

Utskottet bör om möjligt vara representerat av kompetenser inom olika områden, dvs tävling ungdom, parasport, 3×3, dam, herr samt inom förenings, distrikts och internationell basket. Dessutom bör kompetenser i juridisk analysförmåga finnas i TU.

Mandat
1. Ekonomi

Fastställa administrativa avgifter kopplat till tävlingsbestämmelserna.
Bereda och lägga förslag till FS
Domararvoden (förlorad arbetsersättning)
Kommissariearvoden
Handledararvoden
Resereglementet för elitdomargruppen.
Kostnadsutjämningssystemet för domarkostnader

2. Tävlingar

Ansvarar för hela serieträdet
Reviderar tävlingsbestämmelser av enklare art
Bereder och lämnar förslag till förbundsstyrelsen om spelformer samt serieindelning för förbundsserier samt USM/RM
Beslutar om serieindelning av division 2
Bereder tävlingsbestämmelser för RM
Bereder tävlingsbestämmelser för USM
Bereder tävlingsbestämmelser för EB
Bereder tävlingsbestämmelser för EBC
Bereder tävlingsbestämmelser för 3×3
Godkänner BDF:ens tävlings- och representationsbestämmelser
Utse och leda Domarkommittén samt utse elitdomargruppen.

Mötesformer

3-4 planeringsmöten
3-4 telefonmöten
Genomför utvecklingsmöten i tävlingsfrågor
Genomföra tävlingsledarmöten med distriktens tävlingsledare

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies