Skip to content
 

Projektstöd IF

Projektstöd för långsiktig utveckling

Ni som förening har möjlighet att söka projektstöd till er verksamhet. Tanken med det ekonomiska stödet är att öka förutsättningarna för er att utveckla er verksamhet i enlighet med Svensk Baskets strategi och därmed också idrottens strategi 2025.

Projektstödet är ett idrottsmedel som söks av er som basketförening via IdrottOnline och kan närmast liknas vid det som tidigare hette idrottslyftet.

Projektstöd IF ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling i idrottsföreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet. Till skillnad från RF-SISU:s projektstöd måste ansökan till Svenska Basketbollförbundet vara basketspecifik.

Sista dag att söka projektstöd är den 31 oktober.

Vad som gäller och vad din förening kan söka för projektstöd kan du läsa här. 

 

 

Guide till Projektansökan 

 

Ni kan erhålla ekonomiskt stöd inom följande områden:

 1. Inkludering av underrepresenterade grupper
 2. Nya föreningar
 3. Basket för 65+

Följande avgränsningar gäller för samtliga områden

Läger: Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.

Material: Material för anpassning av idrottsytan ska leda till förändring av den idrottsliga verksamheten eller uppstart av verksamhet för en ny målgrupp. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.

Individuella kostnader: Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

 

Hur gör vi för att ansöka om projektstöd?

 1. Logga in på er förenings IdrottOnline-sida
 2. Välj ”Idrottsmedel” i blå menyraden högst upp i fönstret
 3. Välj ”Idrottsmedel” i menyraden till vänster
 4. Välj antingen ”Trygga och Hållbara Utvecklingsmiljöer” eller ”Inkludering av underrepresenterade grupper” i tredje rullistan
 5. Klicka på blå knappen ”Nästa”
 6. Fyll i formuläret genom att besvara de frågor som ställs
 7. Välj ”Skicka In”


Vem i föreningen kan ansöka?

Det är fyra IdrottOnline-roller som har behörighet att ansöka om projektstöd; ordförande, kassör, idrottsmedel firmatecknare och IUP föreningsadministratör

 

Vilka föreningar kan söka projektstöd?

 • De föreningar som är en medlemsförening hos Svenska Basketbollförbundet.
 • Innehar ett Plus- eller Bankgiro konto. Inga medel kan betalas ut till andra konton.
 • Bedriver eller har för avsikt att bedriva barn- och/eller ungdomsbasket (7-25 år). Detta kontrolleras mot föreningens LOK-stödsansökan*, licensierade ungdomsspelare och registrerade Easy Basketspelare*.
 • Har skapat en integration mellan IdrottOnline och Profixio. Basketbollsportens nya tävlingsadministrationsverktyg.
 • Inte har skulder till SBBF eller dess BDF.
 • Inte har återrapporter kvar från tidigare Projektstödssatsningar.

*Undantag för nya föreningar

 

OBS! För att din förening ska kunna ta del av subventioner för tränarutbildningar behöver en ledarutvecklingsplan skickas in till utbildning@basket.se

Här hittar du ledarutvecklingsplanen

 

Vad är skillnaden på ett projekt och befintlig verksamhet?

Projekt är tillfälliga insatser som syftar till att uppnå ett specifikt mål inom en begränsad tidsperiod och budget. Befintlig verksamhet däremot är en kontinuerlig process som syftar till att upprätthålla och stödja organisationens dagliga aktiviteter.

När projektet är avslutat och resultatet har uppnåtts, kan det implementeras i befintlig verksamhet, såsom i tränings- och matchverksamheten. Genom att implementera resultatet från projektet kan organisationen uppnå ökad prestation, effektivitet i föreningen och hos medlemmarna. Projektet kan också bidra till att skapa en kultur av inkludering och hållbarhet inom basketföreningen samt nå nya samhällsgrupper.

 

Varför ska vår förening starta ett projekt, vad vinner föreningen på det?

Det är positivt för en förening att starta ett projekt eftersom det kan bidra till utveckling av verksamheten, möjlighet till finansiering, ökad synlighet och medlemsengagemang. Projektet kan också leda till lärande och utveckling av nya färdigheter samt stärka samarbeten och kommunikation inom och utanför föreningen.

 

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies