Hem / Förbundet

Förbundet

Svenska Basketbollförbundet (SBBF) har till uppgift att främja och utveckla basketbollidrotten och göra den tillgänglig för alla i Sverige.

Förbundet skall stimulera elitverksamheten likväl som bredd-, skol- och ungdomsverksamhet samt verka för utbredningen av spontanbasket.

Förbundet skall företräda svensk basket i utlandet och på ett aktivt sätt verka för ökad internationalisering.


Förbundets verksamhet skall stå i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt 1 kap Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar.


SBBF består av de ideella föreningar som har upptagits i förbundet som medlemmar.


SBBF är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt är anslutet till Internationella Basketbollförbundet (FIBA).


Förbundet skall i tillämpliga delar följa dessa organisationers stadgar.  

SBBF:s beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte, representantskapet och förbundsstyrelsen.