Skip to content
 

En sportslig chans

En sportslig chans

- en del av Idrottsklivet

Vi vill ge alla en sportslig chans!

Det ska inte spela roll var du bor, vad du har för socioekonomiska förutsättningar, vad du har för bakgrund eller erfarenheter. Alla ska ges samma förutsättningar att kunna spela basket, bli sedda, få goda förebilder, få bra fysisk och psykisk hälsa, få en bra start i livet och goda förutsättningar för en positiv basket- och livsresa. Vi kallar det att alla inom Svensk Basket ska ges En sportslig chans.

 

 

 

Ge fler chansen

Vår satsning – En sportslig chans – är inte ett nytt tillfälligt projekt utan något som vi vill ska vara en tydlig och långsiktig del i vår fortlöpande verksamhet. Vi tror oss kunna nå dit vi vill genom att huvudsakligen stärka föreningar och dess ledare så att de kan erbjuda en bättre, stabilare och mer långsiktig basketverksamhet, vilket i sin tur kommer leda till att fler har möjlighet att börja spela basket eller bli ledare, men också att kunna stanna kvar länge inom Svensk Basket. 

 

 

 

Göra skillnad på riktigt

En sportslig chans är en långsiktig satsning. För att göra skillnad är det just det som krävs. Att satsa långsiktigt på redan etablerade verksamheter med ett inarbetat kontaktnät. Vår satsning kommer inte var homogen och densamma överallt utan analysen för respektive område kommer avgöra vilka insatser som ska göras just där. En nyckel till vår framgång är den lokala förankringen.

Vi tror att vi därigenom kommer kunna göra skillnad på riktigt – såväl på kort som lång sikt, men även på flera nivåer. Vi vill bidra till en meningsfull tillvaro och ge barn och unga en sportslig chans. 

 

 

 

Många vill spela basket

Vi vet att det finns ett stort intresse för basket, framförallt i våra framtidsområden, och flera studier visar på att just basket är en av de idrotter som efterfrågas allra mest i dessa områden och som föräldrar känner en trygghet i att låta sina barn delta i.*

 

 

 

Svensk Basket gör skillnad redan idag

I de områden som av polisen klassas som utsatta är basket kanske den sport som lyckats bäst med att få barn och unga att hitta till idrotten och genom det bli sedda, få goda förebilder och en aktiv fritid. Basketen har bidragit till att många fått en bra start i livet och getts goda förutsättningar för en fortsatt positiv livsresa.  

 

 

 

Basket  – en spegel av Sverige

Basketen har sin unika livsstil och lockar barn och unga i hela landet, men även från alla samhällsklasser. Det är en sport som speglar det nya Sverige och vår förhoppning är att några av landets största och mest hållbara föreningar kommer ha sin bas just i våra framtidsområden.  

 

 

 

Alla ska ges samma chans

Genom En sportslig chans vill vi att barn och unga, deras föräldrar, politiker, samhällsfunktioner, beslutsfattare och näringslivet ska tycka att basket är den idrott som ger Sveriges unga de bästa och mest jämlika och jämställda möjligheterna. Att basket gör skillnad på riktigt. 

 

 

 

Jämställdhet och jämlikhet är en självklarhet

Det är en självklarhet att En sportslig chans görs utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Redan idag ingår dessa delar som ett fokusområde i alla våra utbildningar och vi har hög trovärdighet när det gäller inkludering och jämställdhet. Vi har under flera år jobbat framgångsrikt med att alla ska kunna idrotta oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder

 

 

 

Satsning i 19 områden

Den initiala satsningen har gjorts möjlig genom Idrottsklivet där regeringen har avsatt 100 miljoner kronor årligen under tre år för att främja idrottsverksamhet för barn och unga i områden som polisen klassar som utsatta och där kriminella har en inverkan på lokalsamhället samt i direkt angränsande områden med socioekonomiska utmaningar. Regeringens mål är att fler barn och unga ska få tillgång till en meningsfull och aktiv fritid, att antalet idrotts- och ungdomsledare som verkar i dessa områden ökar och att föreningarna kan erbjuda deltagarna en mer aktiv, inkluderande och meningsfull tillvaro.

Vi har fått del av dessa pengar, som administreras av Riksidrottsförbundet, och har av dem tilldelats 19 områden att inledningsvis göra en extra satsning i. Men vi är inte nöjda där. Vi ser detta som en långsiktig satsning med målet att utöka antalet områden framöver.

Merparten av de insatser som kommer genomföras kommer ske efter metoder som redan är beprövade. Våra strukturella förutsättningar är därmed goda och relativt unika när vi nu ges möjlighet att växla upp våra insatser.

 

 

* (Kassman & Kneck, 2021)

Kontakta oss

Marina
Tillberg

Verksamhetsledare - En sportslig chans

marina.tillberg@basket.se

010-476 42 60

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies