Skip to content
 

Förbundsmöte

Svensk Basketbollförbundets Förbundsmöten hålls vartannat år. Alla medlemsföreningar och basketdistriktförbund har rätt att skicka in motioner (förslag) till Förbundsmötet. Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 december. Motionerna ska mejlas till info@basket.se.

Extra Förbundsmöte 2023

Här kan du ta del av inbjudan till extra Förbundsmöte och Basketforum

  • Var:                                     Clarion Hotel Skanstull
  • Datum:                                22 april 2023
  • Tider:                                   Förbundsmöte kl. 11:00 – ca. kl. 12:30
                                                Basketforum ca. kl. 13:00 – ca. kl. 15:00
  • Handlingar:                        Handlingar till mötet hittar du nedan under ”Handlingar till extra Förbundsmöte 2023”
  • Anmäl dig här:                   Här anmäler du dig
  • Webbsändning:                Klicka här för att följa webbsändningen av Förbundsmötet

Handlingar till extra Förbundsmöte 2023

Inför extra Förbundsmöte 2023 publiceras härmed Förbundsstyrelsens proposition (med tillhörande bilagor) som bland annat innebär förslag till förändringar avseende rösträtt i Svenska Basketbollförbundet. Beslut om att genomföra en demokratiutredning fattades i samband med Förbundsmötet 2020. Nedan kan du läsa in dig på rapport 1 samt på de beslut som togs på Förbundsmötet 2022 som ett resultat av den och det arbete och de dialoger som genomförts fram tills dess. Den 15 mars publicerade Förbundsstyrelsen slutrapporten som hanterar den kvarstående frågan om rösträtt i Svenska Basketbollförbundet. Förbundsstyrelsen föreslår förändringar gällande rätt att rösta, med direkt demokrati som grund och att varje basketförening ska ha rösträtt vid Förbundsmöten. Argumentet härför är att föreningarna utgör Svenska Basketbollförbundets medlemmar och bör därför ha rätt och möjlighet att göra sin röst hörd.

Vid ordförandemötet i februari med nuvarande röstberättigade bifogade Förbundsstyrelsen ett utkast på rapport och proposition och öppnade upp för återkoppling och tankar via ett remissförfarande. BDF har återkopplat i en skrivelse på utkastet (se nedan). Som ett led i remissförfarandet och dialogen som följt, har Förbundsstyrelsen justerat sin proposition.

Förbundsstyrelsen har mottagit skrivelse från Westra BDF:s föreningar som rör alternativa formuleringar och tillägg till den ursprungsproposition som är publicerad. Förbundsstyrelsen ser positivt på de medskick som Westra BDF:s föreningar lyfter. De förstärker möjligheten för demokratiskt deltagande för alla föreningar. Förbundsstyrelsen avser därför att under Förbundsmötet presenterar Westra BDF:s medskick som yrkanden vilka Förbundsstyrelsen förordar.

Westra BDF:s skrivelse finns i sin helhet nedan under Handlingar.

Bilagor tillhörande rapporten 2022 hittar du längre ner på sidan under Förbundsmöte 2022.

Handlingar

Proposition Demokratiutredningen

Slutrapport Demokratiutredningen

Rapport Demokratiutredningen Förbundsmöte 2022

Skrivelse med anledning av förslaget om ändrad rösträtt i demokratiutredningsrapporten – signerat

WBDF svar på proposition

Förslag till reviderade skrivelser

Föreningar närvarande vid demokratiträffar

Röstfördelning andra förbund

Föredragningslista

Röstlängd extra Förbundsmöte – närvaro 2023

Fullmakt

Förbundsmötet 2022

Alla röstberättigade inbjuds härmed till Förbundsmöte 2022, lördagen den 23 april kl. 10:00 på Scandic Continental.

Handlingar

Fullmakter: Fullmakt Fryshuset Basket, Fullmakt Östersund Basketklubb, Fullmakt Ik Eos, Fullmakt Skåne BDF, Fullmakt Norra Svealand, Fullmakt Alvik Basket

Protokoll Förbundsmötet 2022

Presentation

Inbjudan till Förbundsmöte 2022

Verksamhetsberättelse 2020/21

Proposition Disciplinnämnd

Proposition Jämställdhet

Proposition Tävlingsnämnd

Proposition Verksamhetsrevisor

Valberedningens brev

Årsredovisning 2020

Revisionsberättelse 2020

Årsredovisning 2021

Revisionsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2022

 

Förbundsstyrelsens förslag till justering av tidigare publicerade propositioner

Disciplinnämnd

Efter publicering av styrelsens propositioner till Förbundsmöte 2022 har styrelsen informerats om att RFs stadgar ändrades 2019, vilket föranleder justering enligt bifogat dokument ”proposition_disciplinnämnd_ver220401”. Ursprunglig utformning ligger kvar bland handlingarna under ”proposition_disciplinnämnd”, som jämförelse.

I RF stadgar 14 kap 8§ framgår att förbundet kan överlämna bestraffningsrätten (kap 14 ärenden) genom föreskrifter i förbundets stadgar eller tävlingsregler till en disciplinnämnd, då ska ordförande och ledamöter väljas på förbundets årsmöte. Detta krav infördes genom en stadgeändring på RF-stämman 2019.


Tävlingsnämnd

Efter ytterligare överväganden efter publicering, har FS beslutat justera propositionen i enlighet med bifogat dokument ”proposition_tävlingsnämnd_ver220401”. Ursprunglig utformning ligger kvar bland handlingarna som jämförelse.

Proposition disciplinnämnd version 220401

Proposition Tävlingsnämnd version 220401

 

Demokratiutredningen

Här hittar du rapport om demokratiutredningen, samt tillhörande bilagor.

Demokratiutredningen rapport april 2022

Stadgar 2022

Bilaga 2: Förbundsmöte 2021 Demokratiutredningen

Bilaga 3: Arbetsprocess

Bilaga 4: Röstfördelning andra förbund

Bilaga 5: RF riktlinjer lekmannarevisorer 2019

 

Protokoll från Förbundsmöten

Protokoll Förbundsmöte 2022

Protokoll Förbundsmöte 2020

Protokoll Extra Förbundsmöte 2019

Protokoll Förbundsmöte 2018

Protokoll Förbundsmöte 2016

Protokoll Förbundsmöte 2014 Bilaga intäkter

Protokoll Extra Förbundsmöte 2012

Protokoll Förbundsmöte 2012

Protokoll Förbundsmöte 2011

Protokoll Förbundsmöte 2010

Protokoll Förbundsmöte 2009

Protokoll Förbundsmöte 2008

Protokoll Förbundsmöte 2007

Protokoll Förbundsmöte 2006

Vi vill påminna speciellt de föreningar som inte har rösträtt på förbundsmötet att gå på era BDF-årsmöten. BDF ska utse representanter till förbundsmötet vilka representerar distriktet.
 

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies