Skip to content
 

Ramverk för spelarutveckling

En vägledning för tränare inom Svensk Basket när det gäller modern spelarutveckling.

Svensk Baskets ramverk för spelarutveckling ska vara en vägledning för modern spelarutveckling för tränare som verkar inom Svensk Basket. Det ska även vara en utgångspunkt för tävlingsbestämmelserna samt en gemensam referenspunkt för Svensk Baskets utvecklingsmiljöer och utbildningar.

Ramverket omfattar alla nivåer av spelarutveckling och riktar sig mot åldrarna U8-U19. Dokumentet är i hög grad grundat utifrån modern idrottsforskning och tar hänsyn till väl beprövade erfarenheter, samhällstrender, normer, rådande samhällskultur och RF:s Strategi 2025 samt FN:s Barnkonvention.

Ramverket för spelarutveckling ska inte ses som ett dokument fullt av pekpinnar. Föreningar och tränare väljer själva i vilken omfattning de vill anamma Ramverket; hela, delar eller ingenting alls.

🇬🇧 The framework is also available in English.

Ladda ner hela ramverket (PDF)

Ramverkets filosofi

Svensk Baskets ramverk för spelarutveckling vilar på fyra pelare;

  • att se hela människan
  • att utveckling är icke-linjär
  • motivation – självbestämmandeteorin
  • att spelarutveckling utgår från spelet (matchen)

Se hela människan

”En basketspelare är en människa som spelar basket, inte en basketspelare som även råkar vara människa.” Att vara människa innebär att vi påverkas av biologi, sociala relationer, trender, idoler, miljö, samhällets krav och miljoner andra saker. Basketen är bara en del av många delar i en basketspelande människas liv. Om vi lyckas göra vår idrott till en miljö där människor trivs och utvecklas, så ökar chansen att den får ta plats – och kanske till och med stor plats – i en människas liv, oavsett vilket mål man har med sin basket. Det betyder också att du som tränare behöver lära känna människan, inte bara spelaren.

Utveckling är icke-linjär

Det är många saker som påverkar utvecklingen hos en basketspelande människa - biologisk mognad, motivation och skador är några exempel - därför måste man som tränare ha tålamod med att varje individ är unik i sin utveckling och att utvecklingen inte sker linjärt eller förutsägbart​.

Motivation - Självbestämmandeteorin

Det finns tre grundläggande mänskliga behov som driver vår inre motivation: Självbestämmande - En känsla av valfrihet, frivillighet och självbestämmande. Att bete sig i linje med sina värderingar och intressen. Kompetens - En känsla att på ett effektivt och kompetent sätt möta och hantera sin omgivande miljö. Tillhörighet - Att känna gemenskap och samhörighet med andra. Att bry sig om andra och att andra bryr sig om mig. Som tränare bör du alltid ha det i åtanke när det gäller ditt ledarskap. Det är också viktigt att föreningarna tar hänsyn till det i planeringen av verksamheten.

Läs mer

Utgår från spelet, det vill säga matchen

Basketspelets grundidé handlar om att göra poäng genom att skapa övertag, och förhindra motståndarna från att göra poäng genom att minska/förhindra motspelarnas övertag. Den logiken i kombination med det komplexa sammanhang en basketmatch är, guidar oss när det gäller vilka olika typer av färdigheter en basketspelare behöver. På samma sätt som principerna kring övertag i en matchsituation styr innehållet i spelarutbildningen, styr även de basketspecifika, mentala, fysiska och sociala färdigheterna som en basketspelares behöver för att klara av det komplexa sammanhang en basketmatch är.

Läs mer

Färdigheter

En basketspelare behöver många olika typer av färdigheter. Vi grupperar de vanligaste färdigheterna i fyra områden, men i själva verket hänger de tätt samman och påverkar varandra.

Färdighet är en personlig förmåga att med hjälp av kunskap, erfarenhet och rent kroppsliga egenskaper kunna utföra en viss handling.

De fem gyllene principerna

Eftersom basket är en komplex sport – det går snabbt och finns många variationer på vad en spelare ställs inför i en match – behöver spelarna träna på ett sätt som förbereder dem för de utmaningarna. Vår rekommendation är därför att spelaren utvecklar beslutsfattande och basketspecifika färdigheter integrerat. Ett bra sätt är att följa de fem gyllene principerna i samband med att du planerar respektive träning.

 

Läs mer om de fem gyllene principerna

Lärgruppsmaterial

Med hjälp av lärgrupper i föreningen och med stöd av det här lärgruppsmaterialet kan du som tränare, eller ni som förening, inspireras och ta ställning till vilka delar av Svensk Baskets ramverk för spelarutveckling ni vill implementera.

I det här lärgruppsmaterialet finns ett antal frågor kopplat till Ramverket för spelarutveckling samt frågor som ni kan diskutera gemensamt i lärgruppen för att lära känna och bilda er en uppfattning om innehållet.

Här kan du ladda ner lärgruppsmaterialet.

Vetenskaplig grund

Svensk Baskets ramverk för spelarutveckling bygger på en solid vetenskaplig grund.

Vetenskaplig grund

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies