Skip to content
 

Vetenskaplig grund

Svensk Baskets ramverk för spelarutveckling bygger på en solid vetenskaplig grund.

Fundamentalt använder vi teorier kring komplexa dynamiska system för att beskriva både den individuella basketspelaren och spelarens kontext som icke-linjära dynamiska system.

Motivation

  • Självbestämmandeteorin
  • Achievement Goal Theory

Fysiska färdigheters utveckling

  • Youth Physical Development Model

Färdighetsinlärning – hur vi lär oss basket

  • Ecological dynamics
  • Icke-linjär pedagogik
  • Constrained led approch

Vad som påverkar spelarutveckling

  • Athletic talent development enviroment
  • Coté Development model

Referenser Svensk Baskets ramverk för spelarutveckling

Bernštejn, N.A. (1967). The co-ordination and regulation of movements. Pergamon Press. 

Brenner, J. S. (2016). Sports specialization and intensive training in young athletes. Pediatrics, 138(3). https://doi.org/10.1542/peds.2016-2148  

Chow, J. Y., Davids, K., Button, C. & Renshaw, I. (2016). Nonlinear pedagogy in skill acquisition: an introduction. Routledge. ISBN: 9780415744386 

Clarke, D. D. & Crossland, J. (1985). Action systems: an introduction to the analysis of complex behaviour. Methuen. 

Côté, J., & Gilbert, W. (2009). An integrative definition of coaching effectiveness and expertise. International Journal of Sports Science & Coaching, 4(3), 307–323.  https://doi.org/10.1260/174795409789623892 

Côté, J., Turnnidge, J., & Evans, M. B. (2014). The dynamic process of development through sport. Kinesiologia Slovenica, 20(3), 14–26.  

Davids, K., Glazier, P., Araujo, D., & Bartlett, R. (2003). Movement systems as dynamical systems. Sports Medicine, 33(4), 245-260. https://doi.org/10.2165/00007256-200333040-00001 

Edmondson, A. C. (2004). Kapitel 10: Psychological safety, trust, and learning in organizations: A group-level lens. In R. M. Kramer & K. S. Cook (eds.), Trust and distrust in organizations: Dilemmas and approaches (pp. 239–272). Russel Sage. ISBN: 0871544865.

Fahlström, P. G., Glemne, M., & Linnér, S. (2016). Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer (FoU-rapport 2016:6). Riksidrottsförbundet. ISBN: 9789187385179 

FIBA Coaches Education Platform. https://wabc.fiba.com/

Gibson, J.J. (1979). The ecological approach to visual perception. Lawrence Erlbaum Associates. ISBN: 9781315740218  

Güllich, A. (2014). Selection, de-selection and progression in German football talent promotion. European Journal of Sport Science, 14(6), 530-537. https://doi.org/10.1080/17461391.2013.858371 

Güllich, A. & Emrich, E. (2006). Evaluation of the support of young athletes in the elite sports system. European Journal for Sport and Society, 3(2), 85-108. https://doi.org/10.1080/16138171.2006.11687783 

Hassmén, P., Kenttä, G., & Gustafsson, H. (2009). Praktisk idrottspsykologi. SISU Idrottsböcker. ISBN: 9789185433742 

Hewett, T. E., Lindenfeld, T. N., Riccobene, J. V., & Noyes, F. R. (1999). The effect of neuromuscular training on the incidence of knee injury in female athletes. The American Journal of Sports Medicine, 27(6), 699-706. 

Hristovski, R., Serre, N. B., & Schöllhorn, W. (2013). Basic notions in the science of complex systems and nonlinear dynamics. In K. Davids, R. Hristovski, D. Araújo, N. Balagué Serre, C. Button, P. Passos (eds.), Complex Systems in Sport (pp. 29–43). Routledge. 

Idrottens träning (2018). SISU Idrottsböcker. ISBN: 9789177270195 

Idrottens ledarskap (2018). SISU Idrottsböcker. ISBN: 9789177270201 

Kelso, J. S. (2013). Coordination dynamics and cognition. I K. Davids, R. Hristovski, D. Araújo, N. Balagué Serre, C. Button, P. Passos (eds.), Complex Systems in Sport (pp. 44–69). Routledge. 

Kenttä, G., Lundqvist, C., & Bjurner, P. (2015). Bättre prestation & hälsa med KBT: fakta, inspiration, fallbeskrivningar. SISU idrottsböcker. ISBN: 9789187745546  

Kinnerk, P., Harvey, S., MacDonncha, C., & Lyons, M. (2018). A review of the game-based approaches to coaching literature in competitive team sport settings. Quest, 70(4), 401–418. https://doi.org/10.1080/00336297.2018.1439390 

Knight, C. J., Harwood, C. & Gould, D. (eds.) (2018). Sport Psychology for Young Athletes. Routledge. ISBN: 9781134820351 

Lindgren, E.-C., Dohlsten J., & Annerstedt C. (2016). Individen i centrum när idrottsföreningar lyckas behålla sina ungdomar (FoU-rapport 2016:2). Riksidrottsförbundet. ISBN: 9789187385131

Lindwall, M., Stenling A., & Weman Josefsson, K. (eds.). (2019). Motivation inom träning, hälsa och idrott – ett självbestämmande perspektiv. Studentlitteratur. ISBN: 9789144116020 

Lloyd, R. S., & Oliver, J. L. (2012). The youth physical development model: A new approach to long-term athletic development. Strength & Conditioning Journal, 34(3), 61–72. https://doi.org/10.1519/SSC.0b013e31825760ea 

LaPrade, R. F., Agel, J., Baker, J., Brenner, J. S., Cordasco, F. A., Côté, J., … & Hewett, T. E. (2016). AOSSM early sport specialization consensus statement. Orthopaedic Journal of Sports Medicine, 4(4), 1–8. https://doi.org/10.1177/2325967116644241 

Newell, K. (1986). Constraints on the development of coordination. Motor development in children: Aspects of coordination and control. 

Newell, K. M., & Valvano, J. (1998). Movement science: therapeutic intervention as a constraint in learning and relearning movement skills. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 5(2), 51-57. https://doi.org/10.3109/11038129809035730 

Riksidrottsförbundet. Strategi 2025. www.strategi2025.se  

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist, 55(1), 68–76. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68

Thedin Jakobsson Britta, Vilka stannar kvar och varför? (2015),

Tonkonogi, M. & Bellardini, H. (2012). Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom: för hälsa, prestation och individuell utveckling. SISU idrottsböcker. ISBN: 9789186323448 

UNICEF Sverige. (2019). Barnkonventionen och föreningsidrotten – handbok för idrottsledare. unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen-och-foreningsidrotten-handbok-for-idrottsledare 

United States Olympic Committee. (2017). Quality Coaching Framework. https://www.teamusa.org/About-the-USOPC/Programs/Coaching-Education/Quality-Coaching-Framework 

Ungdomsbarometern 2017.  

Visek, A. J., Achrati, S. M., Mannix, H. M., McDonnell, K., Harris, B. S., & DiPietro, L. (2015). The fun integration theory: toward sustaining children and adolescents sport participation. Journal of Physical Activity and Health, 12(3), 424-433. https://doi.org/10.1123/jpah.2013-0180 

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies