Skip to content
 

Trygg Basket

Vårt mål är att alla som spelar basket ska känna sig trygga.

Värdegrund

Trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Trygg basket skapas tillsammans

Trygg Basket innebär trygghet som vi skapar tillsammans genom att prata om hur vi beter oss mot varandra, men också genom att säga till om något inte känns rätt.

Basket ska vara inkluderande

Trygg basket är en miljö där alla har möjlighet att utvecklas både fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt - i sin egen takt och efter sina förutsättningar. En trygg miljö är också en inkluderande miljö.

Svensk idrotts värdegrund

Idrottsrörelsens gemensamma värdegrund omfattar fyra grundpelare:

Glädje och gemenskap

Demokrati och delaktighet

Allas rätt att vara med

Rent spel

Svensk Baskets värdegrund

Vår värdegrund beslutades vid en extra förbundsstämma i augusti 2019 och är ett komplement till Svensk Idrotts värdegrund.

Hela människan

För oss är du mer än en basketspelare. Hos oss kan du växa som individ, som medmänniska och som samhällsmedborgare – oavsett miljö, förutsättningar eller sociala behov.

Vi vågar

Vi lyssnar och vi stöttar. Vi vågar ta ställning och står upp för dig.

Olikheter är vägen till framgång

Vi är alla unika. Det är våra olika erfarenheter, perspektiv, kompetenser och bakgrund som gör oss starkare och mer framgångsrika. Individernas olika kraft och uttryck bygger laget. Vi skapar möjligheter för varandra att växa. Vi blir bättre tillsammans.

UTBILDNINGAR

Digitala utbildningar för trygga idrottsmiljöer

Värderad riktning

En kort digital utbildning som är en kunskapshöjare, ögonöppnare och påminnelse om hur värdegrunden kan genomsyra hur vi beter oss mot varandra. Varje vecka tränar och tävlar tusentals barn, ungdomar och vuxna basket runt om i Sverige. Möjliggörare är de många fantastiska tränare - de flesta ideella – som håller i alla dessa träningar och matcher. Det betyder tusentals möten mellan spelare och ledare varje vecka. De flesta gånger är dessa möten roliga, respektfulla och utvecklande, men ibland kan det bli så fel. Få människor vill göra någon annan illa, men det kan ändå gå snett, ofta beroende på okunskap eller obetänksamhet. Ibland på grund av stress.

Introduktionsutbildning i antidiskriminering och normkritik

En kort utbildning som är en introduktion till ämnet antidiskriminering och normkritik i syfte att öka kunskapen och förståelsen kring hur normer kan påverka individer och grupper på ett diskriminerande sätt. Den kunskapen och förståelsen behövs för att värdegrunden ska bli mer än fina ord i skrift.

Trygg basket

I denna utbildning får du ta del av information och kunskap kring hur vi tillsammans skapar en trygg idrottsmiljö inom vår basketverksamhet. En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

UTBILDNING

Digitala utbildningar från stiftelsen Friends

Trygga idrottsledare

Den här webbkursen hjälper idrottsledare att skapa ett inkluderande klimat, gemenskap och en miljö där alla mår så bra som möjligt.

Organisera en trygg idrottsförening

Den här webbkursen hjälper styrelsen att organisera och skapa förutsättningar för föreningens trygghetsarbete.

Webbkurs för barn- och ungdomsledare

I den här webbkursen får du som idrottsledare kunskap om hur kränkningar kan ta sig uttryck och verktyg för att få fler tjejer att stanna inom idrotten.

Bli normmedveten

Vill du som vuxen få kunskap om vad normer är samt kunna reflektera kring dina egna erfarenheter och privilegier? I den här kursen får du lära dig mer om normer och hur du kan bli normmedveten.

UPPFÖRANDEKOD

SBBF:s uppförandekod

Svenska Basketbollförbundet (SBBF) har till uppgift att möjliggöra för barn, ungdomar och vuxna att kunna träna och tävla i basket i organiserad form på olika nivåer. En förutsättning för att man ska kunna utvecklas som basketspelare är att man känner sig trygg. Därför har SBBF tagit fram en uppförandekod som kan ses som ett förtydligande kring vilka beteenden och handlingar som inte accepteras inom förbundets verksamhet.

För att öka tryggheten inom Svensk Basket är det viktigt att alla föreningar också har en uppförandekod. För att förenkla arbetet med att ta fram en uppförandekod kan ni använda vår mall för uppförandekod förening och sedan göra egna anpassningar utifrån den.

Svensk Baskets uppförandekod

SKAPA TRYGGA IDROTTMILJÖER

Hitta rätt om värdegrunden bryts

Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.

Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till Svenska Basketbollförbundets generalsekreterare alternativt styrelseordförande.

Det går även att ta kontakt med något av RF/SISU:s 19 distrikt där det finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.

 

Vart vänder jag mig om jag tror att ett barn far illa?

Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar, men misstänker du att brott begås/har begåtts ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker så hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

Endast personer som arbetar i hälso- och sjukvård, skolan samt i socialtjänsten är skyldiga att anmäla misstanke om att ett barn eller ungdom far illa. Idrottsledare och tränare är alltså inte skyldiga att anmäla, men bör alltid anmäla sina misstankar så att socialtjänsten får möjlighet att utreda om barnet/ungdomen har behov av stöd och skydd. Mer information om orosanmälan hittar du här:

Läs om hur du kan skapa trygga idrottsmiljöer

trygg@basket.se

Basketen ska vara en miljö där du ska känna dig trygg. En trygghet som vi skapar tillsammans genom att prata om hur vi beter oss mot varandra men också genom att säga till om något inte känns rätt.

Till trygg@basket.se kan du vända dig för att få stöd, råd och vägledning i frågor som rör din eller andras trygghet. Hit kan du vända dig utan risk för negativa konsekvenser.

De som läser mejl som skickas till trygg@basket.se är generalsekreteraren och ordförande för Svenska Basketbollförbundet.

Stödlinje för idrottsledare

Om du som ledare behöver tips, råd och verktyg kring frågor som rör trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar, kan du ringa till Bris stödlinje för idrottsledare på 077-44 000 42.

Bris har även en stödlinje för barn och ungdomar med telefonnummer 116 11 samt en stödlinje för vuxna som du når via 0771-50 50 50.

RF:s visselblåsartjänst

Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka ett mejl så blir du kontaktad. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.

Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.

Stöd för idrottsledare

Kontakta stiftelsen Friends om du behöver råd och stöd i en pågående kränkningssituation eller om du vill ha tips på hur du kan skapa trygghet för barn och unga i din förening.

Du kan kontakta Friends vi mejl radgivning@friends.se eller telefon 08-545 519 90 eller via ett formulär.  Friends svarar inom tre vardagar.

Varje förening bör ha en krishanteringsplan

Många föreningar arbetar hårt för att skapa trygga basketmiljöer och minimera risker, men ibland uppstår det kriser ändå. Då är det bra att ha gjort en krishanteringsplan i förväg. Här är en mall för föreningar att utgå ifrån när ni upprättar er individuella krishanteringsplan.

Registerutdrag

Från och med 1 januari 2020 är det obligatoriskt att föreningar begär ett begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som är anställd eller har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Registerutdragen beställs av varje enskild individ och visas upp till utsedd ansvarig i föreningen. Personer som arbetar på uppdrag av SBBF eller något basketbolldistriktförbund visar sitt registerutdrag för den verksamhetsansvarige.

Handbok för idrottsledare - barnkonvention och föreningsidrott

1 januari 2020 blev FN:s Barnkonvention lag i Sverige. UNICEF har tagit fram en handbok kring barnkonventionen och föreningsidrott.

Barnens spelregler

RF och Bris - Barnens rätt i samhället - har tagit fram en skrift om barnens spelregler om trygga idrottsmiljöer utifrån barnkonventionen. I Barnens spelregler delar Johanna Ojala, Stefan Holm och flera andra idrottsprofiler med sig av sig av sina upplevelser. Barnens spelregler ska bidra till en diskussion om rättigheter och värderingar i idrotten.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies