Skip to content
 

TEMA

Svensk Basket Cares

Inom konceptet Svensk Basket Cares lyfter vi ett specifikt tema.

 

Vi tar upp ämnen som direkt eller indirekt påverkar många inom Svensk Basket. Ämnen som kan anses vara lite tabu eller helt enkelt är ämnen som vi tycker behöver lyftas.

 

TEMA ÄTSTÖRNING

Stöd och hjälp vid ätstörning

Där är många gånger helt avgörande att söka professionell hjälp om du har en ätstörning, och ju tidigare desto bättre. Det är viktigt att bli utredd för att få rätt hjälp. Men för många kan det vara jobbigt att kontakta vården. Då kan det där samtalet från någon som bryr sig bli helt avgörande.

Frisk & Fri är en ideell förening mot ätstörningar dit både du som är drabbad av en ätstörning och du som är närstående kan vända dig för stöd. Även Tjejzonen erbjuder stöd och hjälp för både drabbade och närstående.

Det är lätt att som förälder eller närstående skuldbelägga sig själv om ett barn drabbas av en ätstörning. Men det är viktigt att komma ihåg att ätstörningsproblematik utvecklas genom ett samspel mellan flera olika orsaks- och riskfaktorer såsom genetik, självbild, förmåga att hantera jobbiga känslor och motgångar, bantningskultur, samhällsideal, träningshets och så vidare. Ni som familj eller närstående är otroligt betydelsefulla för att hjälpa den som är drabbad att må bra igen. Att ni finnas där och delar den drabbades svåraste och mest utmanande stunder, men också stunder av glädje, är viktigt.

När du är mitt i det och det känns tungt är det viktigt att komma ihåg att det går att bli helt fri från en ätstörning. De allra flesta blir av med symptomen och många blir även fria från de tankar och krav som är kopplade till ätstörningen.

Läs mer

TEMA ÄTSTÖRNING

Forskarens ord om ätstörning

Emma Forsén Mantilla är psykolog och forskar inom ätstörningsproblematik. Hennes forskning har bland annat fokuserat på hur vår självbild är kopplad till risken att utveckla ätstörningsproblematik, om sätt att förebygga ätstörningar och tvångsmässig träning vid ätstörning.

Runt 200 000 personer uppskattas vara drabbade av ätstörning i Sverige, men det finns troligen också ett stort mörkertal. Tjejer/kvinnor mellan 13 och 30 år är den grupp som är mest drabbad, men antalet män/killar som söker sig till vården med en ätstörningsproblematik ökar.

– Det finns fyra olika ätstörningsdiagnoser, men anorexia är den diagnos som många oftast förknippar med ätstörning. Det har blivit lite av en ”mediadiagnos”. Det gör även att många tror att det alltid går att se på en person om den har en ätstörning, vilket inte alls stämmer. De flesta som har en ätstörning är normal- eller överviktiga, berättar Emma. Men oavsett vilken ätstörningsdiagnos du har så är det en allvarlig problematik och ett jättestort psykologiskt lidande och det påverkar dina relationer i livet, din prestation i skolan, på jobbet eller i idrotten.

Läs hela artikeln

SVENSK BASKET CARES

Sofie Lundberg i ett personligt samtal om ortorexi.

PODD

Sofie Lundberg i ett personlig samtal om ortorexi.

Fler poddavsnitt

TEMA ÄTSTÖRNING

"Jag la mitt värde i min prestation"

Sofie Lundberg spelar basket i Onsala Pirates division 1 och har tidigare spelat i Svenska Basketligan och på college i USA. 2021 valde Sofie att berätta öppet om att hon under flera år var sjuk i ortorexi. Hör hennes personliga berättelse i ett öppenhjärtligt samtal med oss om hur hon hamnade där, om livet med ett ohälsosamt förhållningssätt till mat och träning och hur hon tog sig till att idag kunna säga att hon är fri från sin ortorexi.

Sofie berättar bland annat att ortorexin för henne var både en ätstörning och en träningsstörning. Hon var besatt av det hälsosamma. Hon levde under flera år som i en fyrkant styrd av hennes egna regler om vad hon skulle äta och hur hon skulle träna.
– Jag la mitt värde som person i vad jag presterade. Det jag gjorde var det jag var, vilket gjorde allt väldigt sårbart i och med att basket är en sport där det sker misstag. Så prestationen avgjorde om jag skulle få må bra eller inte. Och när jag bröt mot mina regler att äta en viss mängd eller träna tillräckligt mycket, då exploderade de här ångestattackerna. För det låg så mycket mer i det än mat och träning. Alla andra känslor kom upp också, berättar Sofie.

Lyssna till Sofies personliga berättelse via podd eller se det på Youtube. 

Lyssna på Sofies personliga berättelse om sin ortorexi.

TEMA ÄTSTÖRNING

När hälsosam mat och träning blir en besatthet

Att äta hälsosam kost och att träna ger många fördelar, men när tankar om vilken mat som är mest hälsosam blir en besatthet och till slut tar över hela ens existens kan det bli skadligt. Det kallas ortorexi och kan för en del vara en inkörsport till andra ätstörningar som anorexi och bulimi.

Många som drabbas av ortorexi, vill från början bara leva ett sundare liv, men som senare utvecklas till en besatthet i att äta hälsosamt och för många även i att träna. Ofta får personen också komplimanger och beröm för att hen äter hälsosamt och tränar mycket, vilket kan bli en trigger och en motivation att driva det ännu längre.

Ortorexi är för många förenat med tvångstankar och ångest samt känsla av oro, skuld och skam. Mycket tid och fokus läggs på att välja ut, tänka på och laga hälsosam mat. Ett missat träningspass eller att äta något som inte är ”rätt” kan leda till ångest och stress och en känsla av att vara onyttig vilket ska straffas genom fasta eller mer träning.

Utåt sett ser det dock ofta ut som att personen bara är väldigt mån om sin hälsa, sitt matintag och sin träning. Att upptäcka att en person har ortorexi kan därför vara svårt. Det är enkelt att bortförklara symptomen med att hen bara lever hälsosamt och tränar disciplinerat.

Läs mer om ortorexi.

TEMA ÄTSTÖRNING

Vad är ätstörningsproblematik?

En ätstörning syns oftast inte utanpå och kan drabba vem som helst. Ätstörningsproblematik är en komplex och allvarlig psykisk sjukdom som drabbar många människor världen över oavsett ålder, kön eller nationalitet.

Den kännetecknas av en stor fixering vid mat och vid ens kroppsuppfattning. Det är även vanligt med andra psykiatriska problem kopplat till sjukdomen så som exempelvis ångest, depression, självmordsbenägenhet och tvångssyndrom.

Det finns fyra huvuddiagnoser inom ätstörningsproblematik – anorexia nervosa, bulimia nervosa, hetsätning och ospecificerade ätstörningar. Övergripande för alla diagnoserna är ett stort fokus och upptagenhet av mat – att äta för mycket, att vilja äta mindre, äta annorlunda eller mer hälsosamt.

Läs mer

TEMA ÄTSTÖRNING

Myter om ätstörningar

1. Myt: Jag kan se om en person har en ätstörning. Fakta: En person kan ha en ätstörning oavsett vikt eller kroppsform.
2. Myt: Ätstörningar är alltid kroniska. Fakta: Majoriteten av patienter med ätstörningar tillfrisknar. Mer än hälften av alla som kommer i behandling är diagnosfria efter ett år.
3. Myt: Ätstörningar handlar bara om kroppen och ätbeteende. Fakta: Ätstörningar är psykiatriska diagnoser som kan inkludera olika typer av symptom och beteenden.
4. Myt: Ätstörningar är väldigt ovanliga hos män. Fakta: Mellan 10 och 25% av patienter med ätstörningar är män. Dessutom finns troligen ett stort mörkertal.
5. Myt: Ätstörningar drabbar vita, unga, yngre kvinnor med högre socioekonomisk status. Fakta: Ätstörningar kan drabba alla – oavsett kön, könsuttryck, ålder, sexuell läggning, religion, socioekonomisk status, utbildningsnivå, ursprung eller bostadsadress.
6. Myt: Insjuknande i en ätstörning är avsiktlig och ett resultat av personliga val. Fakta: Ätstörningar är allvarliga psykiatriska tillstånd som drabbar en person och är inte en konsekvens av dåliga val.
7. Myt: Ätstörningar är alltid svåra att behandla. Fakta: Majoriteten av patienter med ätstörningar får bra effekt av behandling på specialiserade ätstörningsteam.

TEMA MENS

Menssnack i ett omklädningsrum

Vi har samlat två spelare och två coacher i ett omklädningsrum i Norrköping för att prata om mens. Ett ämne som allt för sällan lyfts i omklädningsrum landet runt. Men det här omklädningsrummet är inte som andra.

Rakel Gyberg lagkapten i SBL-laget Norrköping Dolphins, Minna Ersdala som går på Haga Basketgymnasium i Norrköping, Elsa Landberg assisterande coach i Norrköping Dolphins damlag och Leila Mengüc Lindquist som är tidigare elitspelare i basket och nu är coach för både ett flick- och pojklag i Norrköping Dolphins samtalar om mens.

– Vi som är coacher måste förstå att vi inte bara är tränare. Som ledare är du även en förebild, en vuxen och en trygg person som barnen kan vända sig till. Och då måste du som coach tidigt våga prata om mens och andra ämnen som kan påverka spelarnas mående. Inte bara prata om basket. Och precis lika naturligt som att ha coachtejp eller ispåse i coachväskan så ska du som coach även ha ett par extra shorts, trosor och mensskydd i den. Normalisera ämnet, prata om mens innan det händer så blir det inte så läskigt när mensen väl kommer, säger Leila.

– Bara att få höra en vuxen förebild säga ”att idag har jag mens” och att det pratas om det. Små saker kan göra så stor skillnad och när man är liten lägger man märke till sånt. Om min tränare säger att hon har mens, då kan ju jag också göra det. Det är viktigt att skapa ett klimat där mens är något vi pratar om. Är jag orolig för att jag precis har fått mens eller inte fått min mens så ska det känns okej att gå till min tränare och prata om min oro. Mens är ju inget konstigt utan helt naturligt, menar Rakel.

Läs om hela samtalet

TEMA MENS

Mensrubbningar

Det finns många saker som kan påverka din menscykel – som kan skjuta på den, göra att mensen uteblir vissa månader eller att mensen helt försvinner under en period. Menscykeln påverkas till exempel av stress, för lågt kaloriintag eller hård träning i kombination med att du får i dig för lite energi. Tränings- och matrelaterade mensbesvär försvinner dock oftast om du åter igen tillför tillräckligt med energi eller minskar träningsmängden så att energibalansen återställs.

Träning har fördelaktiga hälsoeffekter för de flesta tjejer och kvinnor. Men mycket hård träning med för lågt energiintag kan medföra negativa hälsokonsekvenser på lång sikt genom exempelvis utebliven ägglossning, oregelbunden mens eller menstruationsbortfall. Vissa träningsrelaterade menstruationsbesvär är övergående. När du får i dig tillräckligt med energi igen eller att träningsmängden minskar så uppnås energibalans och menscykeln återgår till det normala för dig.

Varför uteblir mensen?
Underskott av energi gör att kroppen hamnar i ett stresstillstånd vilket påverkar vissa funktioner i hjärnan. Det gör då att kroppens energitillförsel främst går till livsuppehållande funktioner och inte till reproduktionsförmåga, vilket leder till att menstruationen och ägglossningen kan rubbas. Skulle mensen utebli är det därför viktigt att ta det på allvar och minska på träningen och/eller öka på energiintaget.

Utebliven mens behöver dock inte bero på hög träningsdos i kombination med lågt energiintag utan kan bero på andra orsaker. Den vanligaste orsaken är PCOS – polycystiskt ovarialsyndrom – som uppskattningsvis tio procent av alla tjejer och kvinnor i menstruerande åldrar har.

Läs mer om mensrubbningar

TEMA MENS

Har du PMS eller??!!

Många är vi som någon gång fått höra ”Har du PMS eller?” som en nedlåtande kommentar när vi kan uppfattas sura eller griniga. Faktum är att många tjejer och kvinnor lider av PMS och det gör en inte gladare att då få en sådan kommentar kastad i ansiktet när känslorna i kroppen inte går att styra.

PMS – premenstuellt syndrom – är perioden precis före mensen kommer. Då kan du bland annat uppleva huvudvärk, svullnad och viktuppgång. Men även psyket och humöret kan påverkas. Du kan till exempel känna dig nedstämd, lättirriterad, orolig, ha ångest eller självhat, snabba humörsvängningar, vara trött, energilös och antingen ha svårt att sova eller så sover du mer än vanligt. En del kan till och med få självmordstankar. Dessutom blir många extra sugna på sötsaker och kan vara hungrigare än normalt.

Det finns även forskning som visar på att balansen försämras i slutet av menscykeln för de som har PMS och att därmed skaderisken ökar.

PMS påverkar 75 procent av alla fertila kvinnor och tjejer på ett eller annat sätt – så även inom Svensk Basket. Ändå är det någonting som det sällan pratas om. Det påverkar kvinnliga spelares och ledares vardag, deras mående och därmed självklart även deras träning och prestation. Våga därför lyfta mens, men även PMS, i laget eller i föreningen. Öppna upp dialogen och avdramatisera ämnet. Skapa en miljö där spelare naturligt vågar säga ”Idag har jag PMS” för att skapa en större förståelse.

Och kom ihåg – PMS inte är ett skällsord, det är en del av menscykeln som påverkas av hormoner i kroppen och som vi inte kan styra över.

Läs mer om PMS

TEMA MENS

Välkommen till digital föreläsning om att träna smart som tjej/kvinna

Den 20 november klockan 18.00-20.00 kommer Lisbeth Wikström-Frisén, medicine doktor i idrottsmedicin med fokus på kvinnor och träning vid Umeå Universitet, hålla en föreläsning för oss inom Svensk Basket om kvinnor/tjejer och träning och ge oss en inblick i detta spännande och utmanande forskningsområde.

Lisbeth kommer gå in på hur du eller dina spelare kan optimera träningen utifrån menscykeln för en optimal, hälsosam och hållbar prestationsutveckling. Dessutom kommer hon presentera aktuella resultat från en studie om hur elitidrottande kvinnor upplever sin menstruation i förhållande till träning och match.

Vid föreläsningen kommer det även att ges tillfälle för frågor. Föreläsningen kommer hållas via zoom.
Meeting ID: 615 1061 0299
Passcode: 540924

Länk till föreläsningen

TEMA MENS

Menstrosan.se - för tryggare idrottande vid mens

Menstrosan.se vill att du ska kunna spela basket fritt och bekvämt oavsett var du än är i din menstruationscykel och erbjuder därför alla inom Svensk Basket 15 procent på ett helt köp genom att ange rabattkoden SVENSKBASKET15 i kassan. Erbjudandet gäller november ut.

Vad är menstrosor?
Menstrosor är vår tids mest moderna mensskydd. De ser ut som ett par vanliga trosor, men fungerar som en binda tack vare ett absorberande tyg i grenen som håller kvar all vätska samt har en fuktspärr som tryggt förhindrar läckage. Menstrosor tvättas som vanliga trosor och är snälla mot både kroppen och miljön.

                   

– De idrottsföreningar som vi samarbetar med ligger i framkant och satsar på sina kvinnliga spelare och jobbar för lika förutsättningar. Vi vet att fler och fler ser fördelarna med ett samarbete med oss då mensfrågan är betydligt större än att tränaren har mensskydd i tränarväska. Att förse tjejerna med menstrosor är att ta mensfrågan på allvar, säger Caroline och Marielle på Menstrosan.se.

Menstrosan.se samarbetar idag med både små och stora idrottsföreningar för att öka tjejers och kvinnors möjligheter till ett tryggt idrottande vid mens. Kontakta dem om även din förening är intresserade av ett samarbete.

 

TEMA MENS

Menscykeln - en tillgång i din träning

Mens är en central del av tjejer och kvinnors vardag och träning. Inom Svensk Basket har nästan hälften av alla spelare mens, eller kommer att få. Ändå är det någonting som alldeles för sällan lyfts eller diskuteras.

Förutom de obehag som kan vara kopplade till mens så visar även forskning på att genom att utnyttja menscykelns olika faser och anpassa träningen efter just din kropp kan du maximera dina träningsresultat och bli starkare utan att behöva träna fler pass och därmed även minska skaderisken.

Forskningsresultat visar att styrketräning under menstruationscykelns första två veckor ger bättre effekt på muskelkraft, muskelstyrka och muskelmassa jämfört med träning de sista två veckorna. Det finnas alltså stor vinning i att anpassa träningen efter din eller dina spelares menscykel, något som få tränare gör idag. Genom att träna periodiserat kan tjejer och kvinnor få en extra positiv effekt av sin träning och minska risken för skador.

Läs om hur menscykeln kan vara en tillgång i träningen

TEMA MENS

När mensen påverkar ditt mående

Påverkar mensen din vardag och de val du gör? Har du valt att hoppa över en träning eller match eller stannat hemma från skolan eller jobbet på grund av din mens? 

Då är du inte ensam.

Lena Marions, docent i obstetrik och gynekologi och forskare vid Karolinska Institutets institution för klinisk forskning och utbildning vid Södersjukhuset i Stockholm, har genomfört en studie där hon och hennes kollegor frågade drygt 1500 kvinnor om mens och hur mensen påverkar dem.

Läs mer om studien

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies