Skip to content
 

Mensrubbningar

Det finns många saker som kan påverka din menscykel – som kan skjuta på den, göra att mensen uteblir vissa månader eller att mensen helt försvinner under en period. Menscykeln påverkas till exempel av stress, för lågt kaloriintag eller hård träning i kombination med att du får i dig för lite energi. Tränings- och matrelaterade mensbesvär försvinner dock oftast om du åter igen tillför tillräckligt med energi eller minskar träningsmängden så att energibalansen återställs.

Christoffer Borg Mattisson / Bildbyrån

Träning har fördelaktiga hälsoeffekter för de flesta tjejer och kvinnor. Men mycket hård träning med för lågt energiintag kan medföra negativa hälsokonsekvenser på lång sikt genom exempelvis utebliven ägglossning, oregelbunden mens eller menstruationsbortfall. Vissa träningsrelaterade menstruationsbesvär är övergående. När du får i dig tillräckligt med energi igen eller att träningsmängden minskar så uppnås energibalans och menscykeln återgår till det normala för dig.

Enstaka bortfall av mensen är troligen inte farligt, men längre perioder utan menstruation och östrogenbrist har samband med förlust av benmassa, särskilt i hormonkänsliga ben som i ryggkotor och höfter. Redan efter ett år med mensbortfall visar studier på tecken av påverkan på benmassan. Låg benmassa kan i sin tur leda till ökad risk för skelettskador så som stressfrakturer och förlängda rehabiliteringstider. Det är särskilt allvarligt om unga tjejer drabbas. Det finns då en större risk för bestående men om pubertetsutvecklingen hämmas och det uppstår skelettskador i tidig ålder. Det är därför viktigt att ha koll på balansen mellan träning och mat även i unga år. En annan effekt av längre perioder av mensbortfall kan vara svårighet att kunna bli gravid.

 

Varför uteblir mensen?

Underskott av energi gör att kroppen hamnar i ett stresstillstånd vilket påverkar vissa funktioner i hjärnan. Det gör då att kroppens energitillförsel främst går till livsuppehållande funktioner och inte till reproduktionsförmåga, vilket leder till att menstruationen och ägglossningen kan rubbas. Skulle mensen utebli är det därför viktigt att ta det på allvar och minska på träningen och/eller öka på energiintaget.

– Vi vet att menstruationsrubbningar på grund av låg energitillgänglighet är relativt vanliga bland elitidrottande kvinnor och att detta är förenat med sämre återhämtning och en ökad risk för överbelastningsskador, säger Anna Melin, docent i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet med specialiteten idrottsnutrition.

När energitillförseln blir i balans med kroppens behov igen kommer vanligtvis mensen tillbaka och benmassan kan då byggas upp igen. Skulle dock inte problemen försvinna bör du söka professionell hjälp.

 

PCOS – en orsak till utebliven mens

Utebliven mens behöver dock inte bero på hög träningsdos i kombination med lågt energiintag utan kan bero på andra orsaker. Den vanligaste orsaken är PCOS – polycystiskt ovarialsyndrom – som uppskattningsvis tio procent av alla tjejer och kvinnor i menstruerande åldrar har. Vid PCOS tillverkar äggstockarna för mycket av det manliga könshormonet testosteron. Det gör att äggen inte utvecklas tillräckligt mycket för att det ska bli ägglossning. Äggblåsor som inte har mognat färdigt kan sedan bli kvar i äggstockarna. Att mensen är oregelbunden eller helt uteblir beror då alltså inte på att det inte finns ägg, utan på att äggen inte mognar tillräckligt mycket för att det ska bli ägglossning.

Kvinnor med PCOS får högre nivåer av testosteron i kroppen vilket gör att det blir lättare att bygga muskel- och benmassa, något som kan ses som en fördel inom idrotten. Angelica Lindén Hirschberg, gynekolog och professor vid Karolinska Institutet, har visat på att kvinnor med PCOS är överrepresenterade inom idrott.

– Det finns fördelar med att ha lätt att bygga muskler och skelett. Dessa kvinnor behöver sannolikt aldrig oroa sig för benskörhet när de blir äldre, säger hon.

 

Källor: 1177.se, sok.se, Kvinnor & träning av Lisbeth Wikström-Frisén och Anna Nordström/SISU Idrottsböcker

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies