Skip to content
 

Valberedning

Ordförande

Kristin Pleick

Medlemmar:

Danielle Hamilton Carter
Håkan Andersson
Hans von Uthmann

Uppdrag:

Valberedningen skall bestå av ordförande och tre övriga ledamöter (två män och två kvinnor) valda av förbundsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast den 20 november året före förbundsmötet hålls skriftligen fråga dem – vilkas mandattid går ut vid mötets slut – om de är villiga att kandidera för den kommande mandatperioden.

Senast den 10 december året före förbundsmötet, skall valberedningen meddela samtliga på förbundsmötet röstberättigade organisationer vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur.

Senast den 10 januari, får BDF och medlemsföreningar till valberedningen avge förslag på personer för valen under 3 kap, 5 § 11-13 punkterna. Valberedningen får själv nominera kandidater till valen ovan.

Senast 28 februari året före förbundsmötet skall valberedningen skriftligen delge samtliga röstberättigade organisationer sitt förslag beträffande varje val enligt 3 kap, 5 § 11-13 punkterna samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats.

Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom förbundsstyrelsen.Innan kandidatnominering påbörjas för val enligt 3 kap, 5 § 11-13 punkterna, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande de val som skall förekomma. Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om.Valberedningens förhandlingar bör protokollföras.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies