Skip to content
 

Utbildningsersättning

Information om utbildningsersättning

Bestämmelser om utbildningsersättning beslutades och infördes 2007 med syfte att stimulera föreningar som utbildar spelare. Målet är att få flera föreningar att satsa på utvecklingen av unga spelare.

Gällande utbildningsersättning så definierar man en spelares utbildningsår och ersättningsår.


Med utbildningsår avses den period då spelarna får sin utbildning.

Man börjar räkningen av utbildningsåren den säsong som spelaren fyller 13 år det kalenderår som säsongen avslutas (U13) och avslutar räkningen av utbildningsåren den säsong när spelaren fyller 18 år det kalenderår som säsongen avslutas (U18).

För en spelare blir det då maximalt sex utbildningsår. Dessa år kan vara fördelade på en eller flera föreningar beroende på vilken föreningstillhörighet spelaren har haft under denna period.

SBBF har genom tävlingsutskottet fastställt att varje utbildningsår är värt 12 500 kronor ooch utbildningsårens sammanlagda värde blir då 75 000 kronor (6 x 12 500 kronor).


När en spelares utbildningsår är avslutade träder ersättningsår in. Från och med den säsong då spelaren fyller 19 år det kalenderår som säsongen avslutas (U19) har den förening/de föreningar som har utbildat spelaren rätt till ersättning från kommande föreningar där spelaren sedan spelar och innehar licens.

Den utbildande föreningens/föreningarnas rätt till ersättning avslutas den säsong då spelaren fyller 23 år det kalenderår som säsongen avslutas. Det blir maximalt fem ersättningsår.
Kostnaden för utbildningensåren är 75 000 kronor (se ovan) och beloppet delas sedan upp på de fem ersättningsåren. Varje ersättningsår är därmed värt 15 000 kronor.

Samma ersättning gäller för pojkar och flickor.

Ersättningen kan bestå av att spelaren spelar för föreningen som har stått för utbildningen under ersättningsåren (spelaren ”betalar” tillbaka genom att spela för föreningen).

Väljer spelaren att gå till en förening i SBL Dam eller Herr, så skall föreningen i dessa serier årligen betala 15 000 kronor till föreningen där spelaren har utbildats.

Vad händer om flera föreningar har utbildat spelaren?
Då ska Ersättningsåren delas av de inblandade föreningarna. Här är några exempel:

 

Utbildningsåldrar U13  U14  U15  U16  U17  U18 
Exempel 1 Basketklubben Basket-klubben Basketklubben Basketföreningen Basketföreningen Basketföreningen
Exempel 2 Basketklubben Basketföreningen Basketföreningen BBK Boll BBK Boll BBK Boll
Exempel 3 BBK Boll Basketklubben Basketföreningen BK Dunk Defense BBK BK Assist
Exempel 4 spelade ej spelade ej spelade ej BK Dunk BK Dunk BK Dunk

 

 

Exempel 1
Spelaren har fått sin utbildning i två föreningar. Utbildningsersättningen delas av dessa två föreningar. Basketklubben och Basketföreningen delar på 15 000 kr/år (7 500 kr var) i fem år (under förutsättning att spelaren spelar i högsta serien under dessa år) vilket ger 37 500 kr var.

Exempel 2 Spelaren har fått sin utbildning i tre föreningar. I Basketklubben under ett år, Basketföreningen under två år och i BBK Boll under tre år. Utbildningsersättningen delas på följande sätt:

  • Basketklubben får 1/6 av 15 000 kr/år. Det ger 2 500 kr/år i fem år och totalt 12 500 kr.
  • Basketföreningen får 2/6 av 15 000 kr/år. Det ger 5 000 kr/år i fem år och totalt 25 000 kr.
  • BBK Boll får 3/6 av 15 000 kr/år. Det ger 7 500 kr/år i fem år och totalt 37 500 kr.

Exempel 3
Spelaren har fått sin utbildning i sex föreningar. Varje förening får 1/6 av 15 000 kr/år. Det ger 2 500 kr/år i fem år och totalt 12 500 kr.

Exempel 4
En spelare börjar med basket när han/hon är 16 år. Spelaren har endast tre utbildningsår. 3 x 12 500 kr ger maximalt 37 500 kr under de fem Ersättningsåren. Går spelaren till en ligaförening så får utbildarföreningen 7 500 kr/år i fem år.


Vad händer om en spelare går till ett SBL-lag vid 16 års ålder?
Om en spelare spelar i SBL dam eller herr under utbildningsåren så fortsätter utbildningen av spelaren. SBL-föreningen ska erhålla ersättning för den fortsatta utbildningen om spelaren går till en annan SBL-förening under ersättningsåren.


Vad händer om en spelare går till utlandet?
Utbildningsersättning gäller inte för övergångar till utlandet. Då gäller FIBA:s bestämmelser om internationella övergångar av spelare under 18 år.


Hur räknas tiden på Riksidrottsgymnasierna (RIG)?
Tiden på RIG är likvärdig med tiden hos en ”vanlig” förening.Ersättning betalas då istället till SBBF som öronmärker pengarna till utbildningsbefrämjande verksamhet.

Om en spelare från en SBL-förening antas till någon RIG och efter avslutad utbildning, återvänder till sin moderförening utgår ingen utbildningsersättning för åren på RIG. Väljer spelaren däremot att gå till en SBL-förening så ska utbildningersättning betalas.


Hur går det till?
Det finns en blankett att fylla i där uppgifter om spelaren, vilka föreningar som spelaren har fått sin utbildning i och SBL-föreningen skall fyllas i. Blanketten skall undertecknas och skickas till SBBF. SBL-föreningen skall erlägga beloppet i förskott till utbildarföreningen/-föreningarna årligen. Blanketten finns att hitta under Blanketter & manualer.


Vad händer om en SBL-förening inte sköter sina åtaganden?
En förening som inte följer tävlingsbestämmelserna riskerar att få böter på upp till 25 000 kronor. Underlåtenhet med att betala kan medföra att ärendet anmäls till Disciplinnämnden.


Kan man vara överens om lägre belopp?
Ja, två eller flera föreningar kan komma överens om ett lägre belopp. Systemet för utbildningsersättning är dispositivt, d.v.s. det gäller om man inte är överens.


Vad är det som gäller när man har farmklubbsavtal?
Vid farmklubbsavtal och spelaren spelar både i lägre division och i högsta serien (dubbellicens) och är i utbildningsåren U13 – U18 räknas utbildningsåren till moderföreningen.

Vad händer vid en övergång under säsongen?
Här gäller det att komma ihåg att licensperioden är 1/7 – 30/6. När en övergång sker under säsongen och spelaren är i:

Utbildningsåren U13 – U18

  • Den gamla föreningen räknar med antalet påbörjade månader som man haft spelaren.
  • Den nya föreningen räknar med antalet hela månader.

Ersättningsåren U19-U23

  • Den gamla föreningen räknar med antalet påbörjade månader som man haft spelaren.
  • Den nya föreningen räknar med antalet hela månader.

Exempel: Övergång den 15:e december.
Gamla föreningen räknar med antalet påbörjade månader som man haft spelaren, dvs juli, augusti, september, oktober, november och december = 6 månader.
Den nya föreningen räknar från och med den 1 januari = 6 månader

Exempel:
 Övergång den 2 augusti
Gamla föreningen räknar med antalet påbörjade månader som man haft spelaren, dvs juli, augusti = 2 månader.
Den nya föreningen räknar från och med den 1 september = 10 månader

Kan vi teckna kontrakt med spelare innan den 1/7? Slipper vi betala utbildningsersättning?
Ja. Föreningar kan teckna kontrakt med spelare före den 1/7. Spelaren tillhör dock sin tidigare förening fram till den 30/6. Det innebär att utbildningsersättning skall betalas.


Vilka åldrar berörs för säsongen 2022-2023?

Spelare födda 2000 till och med 2004.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies