Skip to content
 

Disciplinärenden

Instruktioner och hjälp

1. Anmälare

Två personer kan göra en gemensam anmälan. Detta förutsätter att de som anmäler är helt överens om
händelseförloppet eller klart anger i beskrivningen av händelseförloppet var åsikter går isär.
Anmälarna kan också skriva varsin beskrivning av händelseförloppet. Ange då tydligt på beskrivningen vem som
skrivit den.
Som anmälande part bör du/ni uppge angivna uppgifter för att handlingar skall kunna skickas till dig/er. Den/de som
anmäler och den som blir anmäld skall få ta del av samtliga handlingar som inkommer i ärendet.
Ange vilken funktion du/ni hade vid tillfället. Ex. domare, spelare, coach.

2. Anmäld

Som anmälare skall du/ni alltid ange den anmäldes namn och även övriga uppgifter om du har tillgång till
dessa. Detta för att den/de som anmäler och den som blir anmäld skall få ta del av samtliga handlingar som inkommer i
ärendet. Ange vilken funktion den anmälde hade vid tillfället. Exempelvis domare, spelare, coach.
OBS endast en person kan anmälas för bestraffning per blankett.

3. När och var inträffade händelsen?

Skriv datum och tid då den aktuella händelsen inträffade. Om händelsen inträffade under matchtillfälle skriv vilken
match och vilken serie den gäller. Inträffade matchen under annat tillfälle, specificera tillfället.

4. Beskrivning av händelsen

Skriv ner händelseförloppet på ett separat papper och bifoga anmälan. Använd med fördel dator eller skrivmaskin.
Det är mycket viktigt att du/ni som anmälare är sakliga, utelämnar personliga kommentarer och åsikter samt att du/ni
beskriver händelserna så detaljerat som möjligt. Var objektiv! Har någon sagt något, citera personen.
OBS om ni vill åberopa vittnen, kom ihåg att ange namn och adress, deras funktion vid tillfället samt en
skriftlig, undertecknad redogörelse.

5. Underskrift

Skriv under anmälan.
Anmälan skickas snarast efter den inträffade händelsen till berörd instans.
-Distriktsserie (division 2 och lägre) skickas till av distriktet
– Förbundsserie, U20-SM, JSM samt USM skickas till Svenska Basketbollförbundet.

Samtliga parter i ärendet har rätt att få ta del av samtliga handlingar i ärendet.

 

Disciplinärenden säsongen 2022/23

Ärende: Nr. 12-2022/2023

Förseelsens art: Ohörsamhet mot funktionärs anvisningar
Tillämpad straffbestämmelse: RF:s stadgar 14 kap 2 § 7p
Beslut: Coach i Central Basket, anmälan lämnas utan bifall
Beslutsdatum: 2022-02-15

Ärende: Nr. 11-2022/2023

Förseelsens art: Ohörsamhet mot funktionärs anvisningar
Tillämpad straffbestämmelse: RF:s stadgar 14 kap 2 § 7p
Beslut: Coach i Marbo tilldöms en tillrättavisning med anmaning att för framtiden rätta sig efter gällande bestämmelser
Beslutsdatum: 2022-02-06

Ärende: Nr. 10-2022/2023

Förseelsens art: Våld mot motspelare och otillbörligt uppträdande mot domare
Tillämpad straffbestämmelse: RF:s stadgar 14 kap 2 § 7p
Beslut: Spelare i Team 4Q stängs av från tävling och uppvisning inom basketboll under tiden from 2022-12-29 tom 2023-02-26
Beslutsdatum: 2022-12-29

Ärende: Nr. 9-2022/2023

Förseelsens art: Våld mot spelare
Tillämpad straffbestämmelse: RF:s stadgar 14 kap 2 § 7p
Beslut: Spelare i Sloga Basket stängs av från tävling och uppvisning inom basketboll under tiden from 2022-12-29 tom 2023-01-21
Beslutsdatum: 2022-12-29

Ärende: Nr. 8-2022/2023

Förseelsens art: Våld mot spelare
Tillämpad straffbestämmelse: RF:s stadgar 14 kap 2 § 7p
Beslut: Spelare i Sloga Basket stängs av från tävling och uppvisning inom basketboll under tiden from 2022-12-29 tom 2023-02-08
Beslutsdatum: 2022-12-29

Ärende: Nr. 7-2022/2023

Förseelsens art: Otillbörligt uppträdande mot domare
Tillämpad straffbestämmelse: RF:s stadgar 14 kap 2 § 7p
Beslut: Spelare i Lidingö Basket tilldöms en tillrättavisning med anmaning att för framtiden rätta sig efter gällande bestämmelser
Beslutsdatum: 2022-12-15

Ärende: Nr. 6-2022/2023

Förseelsens art: Otillbörligt uppträdande mot funktionär
Tillämpad straffbestämmelse: RF:s stadgar 14 kap 2 § 7p
Beslut: Spelare i BC Luleå tilldöms en tillrättavisning med anmaning att för framtiden rätta sig efter gällande bestämmelser
Beslutsdatum: 2022-12-15

Ärende: Nr. 5-2022/2023

Förseelsens art: Otillbörligt uppträdande mot domare
Tillämpad straffbestämmelse: RF:s stadgar 14 kap 2 § 7p
Beslut: Coach i Uppsala Basket tilldöms böter

Ärende: Nr. 4-2022/2023

Förseelsens art: Otillbörligt uppträdande mot domare
Tillämpad straffbestämmelse: RF:s stadgar 14 kap 2 § 7p
Beslut: Coach i Södertälje BBK tilldöms böter

Ärende: Nr 3-2022/2023

Förseelsens art: Otillbörligt uppträdande mot funktionär
Tillämpad straffbestämmelse: RF:s stadgar 14 kap 2 §7 p
Beslut: Spelare i Nässjö Basket tilldöms en tillrättavisning med anmaning att för framtiden rätta sig efter gällande bestämmelser

Ärende: Nr. 2-2022/2023

Förseelsens art: Otillbörligt uppträdande mot domare
Tillämpad straffbestämmelse: RF:s stadgar 14 kap 2 § 7p
Beslut: Coach i Södertälje BBK tilldöms böter

Ärende: Nr. 1-2022/2023

Förseelsens art: Underlåtelse att betala utdömda böter
Tillämpad straffbestämmelse: RF:s stadgar 14 kap 2 § 16p
Beslut: Medlem och tilltänkt ordförande i Lundby Basket stängs av från tävling, uppvisning och uppdrag inom basketboll under tiden 2022-09-30—2023-09-29

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies