Skip to content
 

Disciplinnämnden

Ordförande:

Jan Jönzén

Ledamöter:

Alexandra Ferm
Linda Schenholm
Johan Linder

Suppleant

Giovanni Cavaretta

 

Uppdrag:

SBBF:s styrelse har delegerat till Disciplinnämnden (Dn) att vara förbundets högsta bestraffningsorgan enligt RF:s stadgar och ska arbeta självständigt i likhet med en domstol.

SBBF:s styrelse kan ta upp ett ärende till prövning om Dn på grund av jäv anser sig förhindrat till detta eller om skyndsam handläggning krävs och Dn:s ledamöter inte är tillgängliga. SBBF:s styrelse kan också i ett sådant fall utse nya ledamöter.
Disciplinnämnden utses av förbundsmötet.

  • Dn består av fem ordinarie ledamöter varav en suppleant. Av de ordinarie ledamöterna ska två ha avlagt juridisk examen och en av dem ska vara ordförande. Ledamöterna utses för en tid av två år. Suppleant inträder vid ordinarie ledamots förhinder.
  • Dn får utse en eller två sekreterare inom sig eller i form av anställd personal hos SBBF.
  • Till grund för Dn:s verksamhet ligger RF:s stadgar, SBBF:s stadgar, SBBF:s tävlingsbestämmelser och tillägg samt anvisningar och övriga beslut av förbundsmötet eller förbundsstyrelsen.
  • Dn ska hålla sig underrättad om förbundets grundläggande beslut av policykaraktär.
  • Dn ska, med iakttagande av RF:s bestraffningsregler, i förekommande fall göra förbundsstyrelsen uppmärksam på erforderliga ändringar av förbundets disciplinregler.
  • Dn sammanträder på kallelse av nämndens ordförande och är beslutsför med tre ledamöter.
  • Handläggningen av ärendena ska med hänsyn till parterna ske med största skyndsamhet.
  • SBBF:s Dn kan hantera ärenden från ett SDF i syfte att främja likformighet över hela landet. Ett sådant beslut kan delegeras av ifrågavarande SDF:s styrelse.
  • SBBF:s Dn är första instans om SDF saknas samt om SDF är anmälande part eller en ledamot i SDF:et har gjort en förseelse.
  • Dn ska löpande informera förbundsstyrelsen om sina beslut samt även i övrigt hålla styrelsen underrättad om nämndens verksamhet.
Dopingförseelser

RF:s dopingnämnd hanterar alla förseelser mot RF:s dopingregler.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies