Skip to content
 

Utmärkelser

Förtjänsttecken

Förtjänstdiplom kan tilldelas dels den som;

 • i egenskap av föreningsledare i styrelse, kommitté, utskott eller liknande utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år.
 • i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande i BDF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år.

Ansökningsförfarande
 • Utmärkelsen ansöks hos, beslutas av och utdelas av respektive BDF.
 • BDF skall registrera utmärkelsen i den officiella databasen.
 • Ansökan ska normalt göras minst 60 dagar för tilltänkt utdelningsdag.
 • BDF inhämtar referenser på sökande efter behov.

Ansökan om Diplom Ledare

 

Förtjänsttecken i guld kan tilldelas den som;

 • i egenskap av föreningsledare i styrelse, kommitté, utskott eller liknande utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år.
 • i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande i BDF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år.
 • i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande inom SBBF, RF eller SOK utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 20 år.
 • utfört ett framgångsrikt ledarskap internationellt under minst 20 år.
 • som genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska idrottsrörelsen eller utländsk person som gjort svensk basket stora tjänster eller samarbetat med Sverige på basketens område.

Uppdrag inom BDF skall vara ideella.

Ansökningsförfarande
 • Ansökan görs för tillstyrkning hos respektive BDF som vidarebefordrar denna till SBBF för beslut.
 • För guldtecken gäller att BDF tillstyrkt ansökan samt att Svenska Basketbollförbundets styrelse bifaller ansökan.
 • Ansökan skall normalt göras minst 60 dagar för tilltänkt utdelningsdag. SBBF inhämtar referenser på sökande efter behov.

Ansökan om Guld Ledare

 

Standar kan tilldelas den som;

 • i egenskap av föreningsledare i styrelse, kommitté, utskott eller liknande utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 35 år.
 • i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande i BDF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 35 år.
 • i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande inom SBBF, RF eller SOK utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 30 år.
 • har utfört ett framgångsrikt ledarskap internationellt under minst 30 år.
 • har genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska basketrörelsen eller utländsk person som gjort svensk basket stora tjänster eller samarbetat med Sverige på basketens område.

Uppdrag inom BDF skall vara ideella.

Ansökningsförfarande
 • Ansökan görs för tillstyrkning hos respektive BDF som vidarebefordrar denna till SBBF för beslut.
 • För Standar gäller att BDF tillstyrkt ansökan samt att Svenska Basketbollförbundets styrelse bifaller ansökan.
 • Personen skall tidigare ha erhållit Svenska Basketbollförbundets förtjänsttecken i guld.
 • Ansökan skall normalt göras minst 60 dagar för tilltänkt utdelningsdag.
 • SBBF inhämtar referenser på sökande efter behov.

Ansökan om Standar Ledare

 

Föreningsstandar kan tilldelas den som;

 • aktiv bedrivit basketbollverksamhet under minst 50 år.

 

Ansökningsförfarande
 • Ansökan görs för tillstyrkning hos respektive BDF som vidarebefordrar denna till SBBF för beslut.
 • För Föreningsstandar gäller att BDF tillstyrkt ansökan samt att Svenska Basketbollförbundets styrelse bifaller ansökan.
 • Ansökan skall normalt göras minst 60 dagar för tilltänkt utdelningsdag.
 • SBBF inhämtar referenser på sökande efter behov.

Ansökan om Standar Förening

 

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies