Skip to content
 

Förbundsmöte 2022

Förbundsmötet 2022

Alla röstberättigade inbjuds härmed till Förbundsmöte 2022, lördagen den 23 april kl. 10:00 på Scandic Continental.

Handlingar

Fullmakter: Fullmakt Fryshuset Basket, Fullmakt Östersund Basketklubb, Fullmakt Ik Eos, Fullmakt Skåne BDF, Fullmakt Norra Svealand, Fullmakt Alvik Basket

Protokoll Förbundsmötet 2022

Presentation

Inbjudan till Förbundsmöte 2022

Verksamhetsberättelse 2020/21

Proposition Disciplinnämnd

Proposition Jämställdhet

Proposition Tävlingsnämnd

Proposition Verksamhetsrevisor

Valberedningens brev

Årsredovisning 2020

Revisionsberättelse 2020

Årsredovisning 2021

Revisionsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2022

Förbundsstyrelsens förslag till justering av tidigare publicerade propositioner

Disciplinnämnd

Efter publicering av styrelsens propositioner till Förbundsmöte 2022 har styrelsen informerats om att RFs stadgar ändrades 2019, vilket föranleder justering enligt bifogat dokument ”proposition_disciplinnämnd_ver220401”. Ursprunglig utformning ligger kvar bland handlingarna under ”proposition_disciplinnämnd”, som jämförelse.

I RF stadgar 14 kap 8§ framgår att förbundet kan överlämna bestraffningsrätten (kap 14 ärenden) genom föreskrifter i förbundets stadgar eller tävlingsregler till en disciplinnämnd, då ska ordförande och ledamöter väljas på förbundets årsmöte. Detta krav infördes genom en stadgeändring på RF-stämman 2019.


Tävlingsnämnd

Efter ytterligare överväganden efter publicering, har FS beslutat justera propositionen i enlighet med bifogat dokument ”proposition_tävlingsnämnd_ver220401”. Ursprunglig utformning ligger kvar bland handlingarna som jämförelse.

Proposition disciplinnämnd version 220401

Proposition Tävlingsnämnd version 220401

Demokratiutredningen

Här hittar du rapport om demokratiutredningen, samt tillhörande bilagor.

Demokratiutredningen rapport april 2022

Stadgar 2022

Bilaga 2: Förbundsmöte 2021 Demokratiutredningen

Bilaga 3: Arbetsprocess

Bilaga 4: Röstfördelning andra förbund

Bilaga 5: RF riktlinjer lekmannarevisorer 2019

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies