Skip to content
 

Extra Förbundsmöte 2023

Extra Förbundsmöte 2023

Här kan du ta del av inbjudan till extra Förbundsmöte och Basketforum

  • Var:                                     Clarion Hotel Skanstull
  • Datum:                                22 april 2023
  • Tider:                                   Förbundsmöte kl. 11:00 – ca. kl. 12:30
                                                Basketforum ca. kl. 13:00 – ca. kl. 15:00
  • Handlingar:                        Handlingar till mötet hittar du nedan under “Handlingar till extra Förbundsmöte 2023”
  • Anmäl dig här:                  Anmälan är stängd
  • Webbsändning:                Klicka här för att följa webbsändningen av Förbundsmötet

Handlingar till extra Förbundsmöte 2023

Inför extra Förbundsmöte 2023 publiceras härmed Förbundsstyrelsens proposition (med tillhörande bilagor) som bland annat innebär förslag till förändringar avseende rösträtt i Svenska Basketbollförbundet. Beslut om att genomföra en demokratiutredning fattades i samband med Förbundsmötet 2020. Nedan kan du läsa in dig på rapport 1 samt på de beslut som togs på Förbundsmötet 2022 som ett resultat av den och det arbete och de dialoger som genomförts fram tills dess. Den 15 mars publicerade Förbundsstyrelsen slutrapporten som hanterar den kvarstående frågan om rösträtt i Svenska Basketbollförbundet. Förbundsstyrelsen föreslår förändringar gällande rätt att rösta, med direkt demokrati som grund och att varje basketförening ska ha rösträtt vid Förbundsmöten. Argumentet härför är att föreningarna utgör Svenska Basketbollförbundets medlemmar och bör därför ha rätt och möjlighet att göra sin röst hörd.

Vid ordförandemötet i februari med nuvarande röstberättigade bifogade Förbundsstyrelsen ett utkast på rapport och proposition och öppnade upp för återkoppling och tankar via ett remissförfarande. BDF har återkopplat i en skrivelse på utkastet (se nedan). Som ett led i remissförfarandet och dialogen som följt, har Förbundsstyrelsen justerat sin proposition.

Förbundsstyrelsen har mottagit skrivelse från Westra BDF:s föreningar som rör alternativa formuleringar och tillägg till den ursprungsproposition som är publicerad. Förbundsstyrelsen ser positivt på de medskick som Westra BDF:s föreningar lyfter. De förstärker möjligheten för demokratiskt deltagande för alla föreningar. Förbundsstyrelsen avser därför att under Förbundsmötet presenterar Westra BDF:s medskick som yrkanden vilka Förbundsstyrelsen förordar.

Westra BDF:s skrivelse finns i sin helhet nedan under Handlingar.

Bilagor tillhörande rapporten 2022 hittar du längre ner på sidan under Förbundsmöte 2022.

Handlingar

Proposition Demokratiutredningen

Slutrapport Demokratiutredningen

Rapport Demokratiutredningen Förbundsmöte 2022

Skrivelse med anledning av förslaget om ändrad rösträtt i demokratiutredningsrapporten – signerat

WBDF svar på proposition

Förslag till reviderade skrivelser

Föreningar närvarande vid demokratiträffar

Röstfördelning andra förbund

Föredragningslista

Röstlängd extra Förbundsmöte – närvaro 2023

Fullmakt

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies