Skip to content
 

Licensbestämmelser

Information om ett urval av generella licensbestämmelser finns nedan:

 • Administrerande förbund: Det förbund som har hand om basketlicenser kallas för administrerande förbund. Det administrerar licensärenden, licensiering av spelare/coacher, betalning av licensavgift samt frågor gällande licenser. För närvarande gäller följande:
  • Administrerande förbund, division 2 och lägre serier: Skånes BBF, tävlingskommittén (TK)
  • Administrerande förbund, förbundsserier, USM, utländska spelare och internationell övergång: Svenska BBF, tävling
 • Rätt att delta i SBBF:s tävlingar: Endast idrottsutövare som är medlem i förening ansluten till SBBF och har betalt medlemsavgift har rätt att delta i SBBF:s tävlingsverksamhet. Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening. (RF 8 kap 8 §, 12 kap 3 §)
 • Laglicens, basketlicens för spelare/lagledare (coach): Basketlicens för spelare/coach utfärdas genom en laglicens, där en licensiering av dem i en förening görs för ett specifikt lag istället för genom en individuell licens. Laglicens krävs för lag som deltar i distrikts-, motions-, ungdomsserie eller distriktsmästerskap (DM) för kategori U13 och äldre. För varje serie/nivåträd laget deltar i ska det ha en laglicens.
 • Registrering av Easy Basket spelare: Spelare i barnserier (Easy Basket), kategori U12 och yngre, behöver endast registreras. Registreringen är avgiftsfri och görs enligt informationen om registrering av Easy Basket spelare.
 • Spelare/coach kvalificerad att delta: För att ett lag ska kunna delta i tävlingsmatch och dess spelare/coacher vara kvalificerade att delta och försäkrade, ska INNAN lagets första matchtillfälle korrekt laglicensavgift vara betald samt i matchen deltagande spelare/coacher vara registrerade på lagets giltiga laglicens för licenstypen för den tävling laget deltar i. Det är ALLTID föreningen som ansvarar för att enbart kvalificerade spelare/coacher deltar i respektive lag.
 • Olicensierad/okvalificerad spelare/coach: Olicensierad spelare/coach är den som ej är registrerad på laglicens eller inte inkommit med eventuella handlingar. Okvalificerad spelare/coach är olicensierad samt även inte behörig att licensieras. Vid spel med olicensierad spelare kan dess förening dömas att betala straffavgift. Sker detta vid upprepade tillfällen kan laget dessutom fråntas eventuell vinst. Vid spel med okvalificerad spelare fråntas laget eventuell vinst samt dess förening kan dömas att betala straffavgift. Vid spel med olicensierad/okvalificerad coach kan dess förening dömas att betala straffavgift.
 • Laglicenslista: Se Laglicenslista. Föreningen/laget ansvarar för att vid varje match uppvisa en aktuell utskriven eller digital giltig laglicenslista för licenstypen för den tävling laget deltar i, där samtliga i matchen deltagande spelare/coacher ska vara registrerade. Felande förening kan dömas att betala straffavgift.
 • Laglicensavgift: Ett lag ska betala laglicensavgift för varje serie/nivåträd det deltar i. Om laget deltar i flera tävlingar ska avgift betalas för varje serie/nivåträd, det vill säga laget ska betala för flera laglicenser.
 • Spelare/coach: Licensieras i varje lag de deltar i. Om spelare/coach deltar i flera lag i en förening ska de licensieras på samtliga dessa lags laglicenser, det vill säga de ska licensieras på flera laglicenser.
 • Antal spelare/coacher per laglicens: Obegränsat
 • Ålderskrav: Måste vara uppfyllda för att en spelare i en ungdomsserie ska bli godkänd. Spelaren får varken vara över- eller underårig, se inbjudan till ungdomsserier och SkBBF:s tävlingsbestämmelser.
 • Utbildningskrav: Måste vara uppfyllda för att en tränare/coach/ledare ska bli godkänd, se krav på utbildnings- och behörighetsnivå
 • Utländsk spelare/internationell övergång: Föreningen ansvarar för att korrekt nationalitet registreras på spelare samt att internationell övergång görs (även för svensk medborgare som spelat utomlands), se Utländsk spelare, internationell övergång
 • Nylicensiering, övergång, dubbellicens, ansöka om laglicens: Se Licensiering
 • Licenstyp: Vid licensiering används den licenstyp som gäller för tävlingen laget deltar i, se Ansöka om laglicens. Om laget deltar i flera tävlingar ska licensiering göras för respektive tävlings licenstyp.
 • Handläggningstid: Se Nylicensiering, Övergång respektive Dubbellicens
 • Spelande coach: Behöver endast licensieras som ledare, inte både som ledare och spelare. Samtliga personer (ledare och spelare) som är listade på en laglicens är kvalificerade att spela för laget under förutsättning att eventuella ålderskrav för tävlingen
  är uppfyllda. Spelande coach får dock endast spela i en förening eller representationslag, men kan coacha i flera föreningar förutsatt att lagen coachen representerar inte deltar i samma tävling, se SBBF:s tävlingsbestämmelser.
 • Idrottsförsäkring: Se SBBF:s idrottsförsäkring
 • Licensinformation från SBBF: Se SBBF:s information om licenser
 • Frågor: Frågor ställs till administrerande förbund, se ovan

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies