Skip to content
 

Licensbestämmelser

Information om ett urval av generella licensbestämmelser finns nedan:

 • Administrerande förbund: Det förbund som har
  hand
  om basketlicenser kallas för administrerande förbund. Det administrerar
  licensärenden, licensiering av spelare/coacher, betalning av
  licensavgift samt frågor gällande licenser. För närvarande gäller
  följande:

  • Administrerande
   förbund, division 2 och lägre serier
   :
   Skånes BBF, tävlingskommittén (TK)
  • Administrerande
   förbund, förbundsserier, USM, utländska spelare och internationell
   övergång
   :
   Svenska BBF, tävling
 • Rätt att delta i SBBF:s tävlingar: Endast
  idrottsutövare som är medlem i förening ansluten till SBBF och har
  betalt medlemsavgift har rätt att delta i SBBF:s tävlingsverksamhet.
  Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin
  förening. (RF 8 kap 8 §, 12 kap 3 §)
 • Laglicens, basketlicens för spelare/lagledare (coach):
  Basketlicens för spelare/coach utfärdas genom en laglicens, där en licensiering av
  dem i en förening görs för ett specifikt lag istället för genom en
  individuell licens. Laglicens krävs för lag som deltar i distrikts-,
  motions-, ungdomsserie eller distriktsmästerskap (DM) för kategori U13
  och äldre. För varje serie/nivåträd laget deltar i ska det ha en
  laglicens.
 • Registrering av Easy Basket spelare: Spelare i
  barnserier (Easy Basket), kategori U12 och yngre, behöver endast
  registreras. Registreringen är avgiftsfri och görs enligt informationen
  om registrering av Easy Basket spelare.
 • Spelare/coach kvalificerad att delta:
  För att ett lag ska kunna delta i tävlingsmatch och dess
  spelare/coacher vara kvalificerade att delta och försäkrade, ska INNAN
  lagets första matchtillfälle korrekt laglicensavgift
  vara betald samt i matchen deltagande spelare/coacher vara registrerade
  på lagets giltiga laglicens för licenstypen för den tävling laget
  deltar i. Det är ALLTID föreningen som ansvarar för att enbart
  kvalificerade spelare/coacher deltar i respektive lag
  .
 • Olicensierad/okvalificerad spelare/coach: Olicensierad
  spelare/coach är den som ej är registrerad på laglicens eller inte
  inkommit med eventuella handlingar. Okvalificerad
  spelare/coach är olicensierad samt även inte behörig att licensieras.

  Vid spel med olicensierad spelare kan dess förening
  dömas att betala straffavgift. Sker detta
  vid upprepade tillfällen kan laget dessutom fråntas eventuell vinst.
  Vid spel med okvalificerad spelare fråntas laget
  eventuell vinst samt dess förening kan dömas att betala straffavgift. Vid spel med
  olicensierad/okvalificerad coach kan dess förening
  dömas att betala straffavgift.

 • Laglicenslista: Se Laglicenslista. Föreningen/laget
  ansvarar för att vid varje match uppvisa en aktuell utskriven eller
  digital giltig laglicenslista för licenstypen för den tävling laget
  deltar i, där samtliga i matchen deltagande spelare/coacher ska vara
  registrerade.
  Felande förening kan dömas att betala straffavgift.
 • Laglicensavgift: Ett lag ska betala laglicensavgift för varje
  serie/nivåträd det deltar i. Om laget deltar i flera tävlingar
  ska avgift betalas för varje serie/nivåträd, det vill säga laget ska
  betala för flera laglicenser.
 • Spelare/coach: Licensieras i varje lag de
  deltar i. Om spelare/coach deltar
  i flera lag
  i en förening ska de licensieras på
  samtliga dessa lags laglicenser, det vill säga de ska licensieras på
  flera laglicenser.
 • Antal spelare/coacher per laglicens: Obegränsat
 • Ålderskrav: Måste vara uppfyllda för att en
  spelare i en ungdomsserie ska bli godkänd. Spelaren får varken vara
  över- eller underårig, se inbjudan
  till ungdomsserier
  och SkBBF:s
  tävlingsbestämmelser
  .
 • Utbildningskrav: Måste vara uppfyllda för att en
  tränare/coach/ledare ska bli godkänd, se krav
  på utbildnings- och behörighetsnivå
 • Utländsk spelare/internationell övergång:
  Föreningen ansvarar för att korrekt nationalitet
  registreras på spelare samt att internationell övergång görs (även för
  svensk medborgare som spelat utomlands), se Utländsk spelare, internationell
  övergång
 • Nylicensiering, övergång, dubbellicens, ansöka om
  laglicens
  : Se Licensiering
 • Licenstyp: Vid licensiering används den
  licenstyp som gäller för tävlingen laget deltar i, se Ansöka om laglicens. Om
  laget deltar i flera tävlingar ska licensiering göras för respektive
  tävlings licenstyp.
 • Handläggningstid: Se Nylicensiering,
  Övergång
  respektive Dubbellicens
 • Spelande coach: Behöver endast licensieras som
  ledare, inte både som ledare och spelare. Samtliga personer (ledare och
  spelare) som är listade på en laglicens är kvalificerade att
  spela

  för laget under förutsättning att eventuella ålderskrav för tävlingen
  är uppfyllda. Spelande coach får dock endast spela i en förening eller
  representationslag, men kan coacha i flera föreningar
  förutsatt att lagen coachen representerar inte deltar i samma tävling,
  se SBBF:s tävlingsbestämmelser.
 • Idrottsförsäkring: Se SBBF:s idrottsförsäkring
 • Licensinformation från SBBF: Se SBBF:s information om licenser
 • Frågor: Frågor ställs till administrerande
  förbund, se ovan

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies