Skip to content
 

Inbjudan till EB serie

Säsongen 2023/24

I Easy Basket serie (EB serie) inbjuder Skånes Basketbollförbund (SkBBF) till seriespel för barn säsongen 2023/24. Syftet med EB serie är att U12- och U11-spelarna ska få spela på ett liknande sätt som ungdomarna gör i nivåträden. På så sätt får de en ”stegring” i sitt matchande och därmed lättare att vänja sig vid spelformen som ungdomsspelarna deltar i.

Observera att Tävlingskommittén (TK) förbehåller sig rätten att besluta om ändringar i nedan angivet på grund av förändrade förhållanden samt även enligt beslut från Svenska Basketbollförbundet (SBBF). Smärre justeringar och ändringar av detaljer kan även komma att göras vid tävlingsmötet i maj. Notera dessutom att alla anmälnings- och serieavgifter är administrationsavgifter.

Serierna spelas enligt SBBF:s tävlingsbestämmelser samt SkBBF:s tävlingsbestämmelser (SKTB). Innan serieanmälan bör alla föreningar noga läsa igenom gällande tävlingsbestämmelser. Det är alltid föreningens, ledarens, spelarens, domarens och funktionärens skyldighet att känna till de bestämmelser som gäller samt att följa dessa, se SKTB § 1.1.

 • Nyheter
 • EB serie
 • Spelform
 • Laganmälan
 • Anmälningsavgift
 • Spelarregistrering
 • Spelarförsäkring
 • Tävlingsmöte
 • Spelregler och Tävlingsbestämmelser
 • Tidsplan
 • Frågor

Nyheter

 • Tävlingssystemet Profixio vidareutvecklas (laganmälan, spelprogram, spelarregistrering, domare)
 • Dokumentationscenter: Ny webbsida med dokument, blanketter och manualer samlat för Tävling, Domare och Utbildning

EB serie
Serierna för EB serie är indelade enligt följande med cirka sex (6) lag i varje nivå i ett nivåträd:

Beteckning Nivåträd Kön Spelare födda
PU12 Pojkar U12 EB serie Pojkar 2012 (U12) – 2013 (U11)
FU12 Flickor U12 EB serie Flickor 2012 (U12) – 2013 (U11)

 

Spelform
Seriespelet kommer att arrangeras med ett nivåträd för pojkar respektive flickor. Matcherna kommer att läggas som sammandragningar med tre (3) eller fyra (4) lag som möts på en plats och spelar två (2) matcher per lag. Målsättningen är att man ska hinna spela ungefär en (1) sammandragning per månad under perioden september-april.

Under vilka helger matcher i EB serie ska spelas finns angivet i SkBBF:s tävlingskalender. Säsongen är uppdelad i delsäsong ett (1) med fyra (4) helger under hösten och delsäsong två (2) med fyra (4) helger under våren. Inför vårens spel kan nya lag anmälas och därefter görs en ny lottning för vårens spel.

Efter att anmälningarna kommit in görs en lottning och en spelordning för kommande delsäsong, där föreningarna som anmält lag bokar in matcherna för hela delsäsongen på samma sätt som för vanligt seriespel.

Laganmälan
Sista anmälningsdag är för delsäsong 1 (höst) tisdag 22 augusti, för delsäsong 2 (vår) måndag 20 november. Följande ska då vara SkBBF tillhanda:

 • Anmälan i tävlingssystemet: Anmälan görs i tävlingssystemet Profixio enligt manualen Profixio – skapa adminkonto, laganmälan (Dokumentationscenter Manualer)Observera att ett lag måste anmälas till varje ny höst- respektive vårsäsong i tävlingssystemet!
 • Rankning av lag: För att få så jämna serier som möjligt behöver en rankning göras av lagen, vilken görs vid tävlingsmötet i augusti för höstsäsongen respektive i november för vårsäsongen. Här görs även en lämplig serieindelning. Senaste säsongen var det två (2) nivåer för flickorna respektive tre (3) för pojkarna, varför det eventuellt kan bli tre (3) nivåer för bägge könen kommande säsong.
 • Anmälningsavgift: Observera att denna kommer att faktureras i efterhand!

Anmälda lag publiceras kontinuerligt i tävlingssystemet Profixio.

Bestämmelser för anmälan
För anmälan gäller följande:

 • Firmatecknare: Person som gör anmälan ska vara firmatecknare för föreningen för att anmälan ska vara giltig.
 • Bindande: Anmälan är bindande och anmälningsavgiften återbetalas inte.
 • Giltig: Anmälan är giltig vid den tidpunkt då både anmälan i tävlingssystemet är fullständig och korrekt, domare är registrerade samt att dessa uppgifter är SkBBF tillhanda. Fakturerade avgifter ska även vara betalda.
 • Alla föreningar måste lämna var sin anmälan. Detta gäller även närbesläktade föreningar, det vill säga föreningar som till exempel har helt eller delvis samma styrelse, eller administreras gemensamt.
 • Efteranmäla: Efter tävlingsmötet i maj är det endast möjligt att efteranmäla lag innan spelprogrammet är definitivt samt om det finns en ledig plats i spelordningen.
 • Lagnamn: Alla lag i samma förening måste ha olika lagnamn. Lämpligt kan vara föreningsnamn, kön, födelseår + eventuellt tillägg (t.ex. Lobas P08 röd eller Malbas F10 Rosengård)

Med sin anmälan förbinder sig föreningen

 • att följa bestämmelserna i inbjudningshandlingarna
 • att följa de ekonomiska bestämmelserna för seriespel
 • att följa övriga tävlingsbestämmelser för seriespel fattade av SkBBF, SBBF och andra idrottsorganisationer

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är följande per lag och faktureras anmälda lags förening:

 • EB Serie höst och vår: 1 100 kr
 • EB Serie vår: 800 kr

Serieavgift: Någon serieavgift eller annan avgift tas inte ut av föreningar som har lag som deltar i andra serier vilka arrangeras av SkBBF.

Inställd/avbruten match:
Förening vars lag orsakar att match inställs eller avbryts utan giltigt skäl, förlorar matchen med 0-20 eller 20-0 och kan dömas att betala straffavgift. Straffavgiften är vanligtvis 1 000 kr per match eller per arrangemang om det spelas flera matcher vid samma tillfälle.

Matchflyttningsavgift: Matchflyttningsavgifterna är desamma som i nivåträdet, se Avgifter.

Spelarregistrering
Några speciella licenslistor behöver inte tas fram. Däremot ska alla spelare, precis som vid andra matcher i EB-sammanhang, vara registrerade som EB-spelare i tävlingssystemet. Registreringen ska vara gjord innan första match i EB Cup eller EB Serie. Tänk även på att registrering krävs fastän en EB-spelare endast tränar i föreningen och inte deltar i EB Cup eller EB Serie. För mer fakta se information om registrering av Easy Basket spelare.

Om förening i en match använder sig av i tävlingssystemet ej registrerad EB-spelare kan föreningen dömas att betala straffavgift på 500 kr per match eller per arrangemang om det spelas flera matcher vid samma tillfälle.

Spelarförsäkring
För spelare som är U12 eller yngre gäller att de är försäkrade vid match och träning om de är medlemmar i en förening som är ansluten till SBBF och har betalt föreningens medlemsavgift. Det är alltså viktigt att se till att de är medlemmar. På webben finns mer info om försäkring.

Tävlingsmöte
Söndag 28 maj genomförs ett Tävlingsmöte på kansliet i Malmö. Här kommer bland annat tävlingssäsongen att fastställas genom att behandla serieanmälan, serieindelning, rankning, spelhelger, spelform, tidsplan, etc. För EB-serie behandlas dock flera av dessa ämnen vid tävlingsmötet i augusti, ett möte som nämns nedan. Smärre justeringar av detaljer i hur seriespelet genomförs kan även komma att göras. Ytterligare information finns i speciell inbjudan.

Dessutom kommer en workshop att genomföras i det nya tävlingssystemet Profixio samt utbildning i tävlingsadministration för att effektivisera denna arbetsuppgift för föreningarna. Tävlingsbestämmelser, webbplatsen, administrativa rutiner, praktiska erfarenheter, etc kommer att behandlas. Återkom gärna med förslag på innehåll!

Tävlingsmöten genomförs även inför höstsäsongen torsdag 24 augusti samt inför vårsäsongen torsdag 23 november.

Spelregler och Tävlingsbestämmelser
Förutom tidigare nämnda tävlingsbestämmelser i SkTB är bland annat följande speciellt viktiga att känna till vid serieanmälan:

 • § 9 Särskilda tävlingsbestämmelser, speltid, registrering av EB-spelare, försvar vid överlägsenhet
 • § 1.6 Lagnamn
 • § 3 Ekonomi, skulder, avgifter
 • § 2 Krav på utbildning
 • § 10.2 Utbildningskrav och behörig domare

Observera alltså att för EB Serie gäller följande:

 • Endast U12- och U11-spelare får delta
 • Flickor respektive pojkar spelar i serier var för sig
 • Spelas enligt tävlingsbestämmelserna för EB Lila U12, men med speltiden 6 perioder x 5 minuter rullande tid
 • Matchprotokoll får inte användas, resultat får inte visas på resultattavla, inga poänggörare och foul noteras, ingen resultatrapportering och ingen serietabell.

Tidsplan höst

2023-04-28 fr Serieinbjudan till föreningar
2023-08-22 ti Anmälan tävlingssystemet
2023-08-24 to Tävlingsmöte
2023-08-25 fr Anmälningsavgift faktureras
2023-08-28 må Spelordning till föreningar
2023-09-08 fr Matchbokningar registrerade i tävlingssystemet. Spelprogrammet är därmed även definitivt.
2023-09-23 lö EB serie seriestart

 

Tidsplan vår

2023-10-16 må Serieinbjudan till föreningar
2023-11-13 må Anmälan tävlingssystemet
2023-11-23 to Tävlingsmöte
2023-11-29 on Spelordning till föreningar
2023-12-08 fr Matchbokningar registrerade i
tävlingssystemet. Spelprogrammet är därmed även preliminärt.
2024-01-01 må Sista dag för matchflyttning utan avgift
2024-01-02 ti Spelprogrammet är definitivt
2024-02-03 lö EB Serie seriestart

 

Frågor
Ställer ni till Bo Olsson, 0732-62 69 69, tavling(at)skanebasket.se.
Eller Lina Storulv, 0707-40 59 18, domare(at)skanebasket.se.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies