Skip to content
 

Anmälan till bestraffning

Här finns info, instruktioner och en blankett för anmälan till bestraffning.

Anmälan till bestraffning

De vanligaste typerna av incidenter/förseelser som en person kan anmälas till bestraffning för vid en match är följande:

  • Osportsligt uppträdande: Under eller i samband med tävling/uppvisning/träning eller med anledning av något, som därunder förekommit, demonstrerat, uppträtt förolämpande eller på annat sätt otillbörligt/opassande/olämpligt/oförskämt/oanständigt mot deltagare/ledare/tränare/funktionär/åskådare
  • Olydnad mot domare/funktionär: Visat ohörsamhet mot funktionärs anvisningar eller föreskrifter
  • Skadegörelse/våld/hot/kränkning: I anslutning till idrottsverksamhet gjort sig skyldig till skadegörelse, utövat våld eller försökt utöva våld mot en annan person eller som hotat eller allvarligt kränkt någon

I första hand ska domarna använda sin bestraffningsrätt så långt som möjligt (20 minuter före match tills slutsignalen), vilket är att utdela en diskvalificerande foul. När detta är gjort och incidenten/förseelsen ändå fortsatt eller om domarens bestraffningsrätt upphört när incidenten/förseelsen inträffat, då ska en anmälan göras. Anmälan ska också alltid göras om incidenten/förseelsen varit grov/allvarlig eller om våld eller hot om våld förekommit.

Har någon fotograferat, filmat eller finns det vittnen som sett händelsen, är det bra om detta bifogas anmälan för att underlätta för disciplinnämnden att ta ett beslut.

Instruktioner och hjälp

1. Anmälare

Två personer kan göra en gemensam anmälan. Detta förutsätter att de som anmäler är helt överens om händelseförloppet eller klart anger i beskrivningen av händelseförloppet var åsikter går isär. Anmälarna kan också skriva varsin beskrivning av händelseförloppet. Ange då tydligt på beskrivningen vem som skrivit den.

Som anmälande part bör du/ni uppge angivna uppgifter för att handlingar skall kunna skickas till dig/er. Den/de som anmäler och den som blir anmäld skall få ta del av samtliga handlingar som inkommer i ärendet. Ange vilken funktion du/ni hade vid tillfället. Ex. domare, spelare, coach.

2. Anmäld

Som anmälare ska du/ni alltid ange den anmäldes namn och även övriga uppgifter om du har tillgång till dessa. Detta för att den/de som anmäler och den som blir anmäld skall få ta del av samtliga handlingar som inkommer i ärendet. Ange vilken funktion den anmälde hade vid tillfället. Exempelvis domare, spelare, coach. OBS: Endast en person kan anmälas för bestraffning per blankett.

3. När och var inträffade händelsen?

Skriv datum och tid då den aktuella händelsen inträffade. Om händelsen inträffade under matchtillfälle skriv vilken match och vilken serie den gäller. Inträffade matchen under annat tillfälle, specificera tillfället.

4. Beskrivning av händelsen

Skriv ner händelseförloppet på ett separat papper och bifoga anmälan. Använd med fördel dator eller skrivmaskin. Det är mycket viktigt att du/ni som anmälare är sakliga, utelämnar personliga kommentarer och åsikter samt att du/ni beskriver händelserna så detaljerat som möjligt. Var objektiv! Har någon sagt något, citera personen.

OBS: Om ni vill åberopa vittnen kom då ihåg att ange namn och adress samt deras funktion vid tillfället i en skriftlig och undertecknad redogörelse som bifogas anmälan.

5. Underskrift, skicka in anmälan

Skriv under anmälan. Anmälan skickas därefter snarast efter den inträffade händelsen till berörd instans:

  • Distriktsserie (division 2 och lägre): Skickas till det distriktsförbund den anmälde tillhör
  • Förbundsserie, USM: Skickas till Svenska Basketbollförbundet

Samtliga parter i ärendet har rätt att få ta del av samtliga handlingar i ärendet.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies