Skip to content
 

Automatisk avstängning

Här finns info och instruktioner för automatiska avstängningar. En sammanställning över spelare och coacher som är automatiskt avstängda finns längst ner på sidan.

Enligt SkBBF:s tävlingsbestämmelser angående automatisk avstängning gäller följande:


Spelare eller lagbänkspersonal som diskvalificeras enligt nedan blir automatiskt avstängd i nästa match i samma serie eller turnering:

  • Spelare: Diskvalificerande foul (D-foul)
  • Lagbänkspersonal: Diskvalificerande foul (D-foul)
  • Spelare: Två (2) spelartekniska foul (2 T-foul)
  • Coach: Två (2) coachtekniska foul (2 C-foul)

Lagbänkspersonal är följande personer: Coach, assisterande coach, avbytare, utfoulad spelare och lagfunktionär (manager, läkare, massör, statistikförare, etc).

Förening har även utan information från TK skyldighet att se till att avstängd spelare eller lagbänkspersonal inte deltar i match där den automatiska avstängningen gäller. Avstängd spelare är en okvalificerad spelare, varför lag som använder sig av avstängd spelare förlorar matchen enligt bestämmelsen om Spelare kvalificerad att delta. Dessutom kommer förening och avstängd spelare eller lagbänkspersonal att anmälas till bestraffning till disciplinnämnden.


Domare ska göra en digital matchrapport till TK om någon person blivit diskvalificerad enligt ovan och ska bli automatiskt avstängd.

Lag som använder sig av avstängd person kan förlora matchen på wo med avgift. Dessutom kommer förening och avstängd person att anmälas till bestraffning till disciplinnämnden. Här kan påföljden bli tillrättavisning, böter och/eller förlängd avstängning.

Eftersom avstängningen är automatisk går den inte att överklaga.

Aktuella automatiska avstängningar
Nedan följer en sammanställning över de personer som är automatiskt avstängda. Angiven förening/lag avser den förening/lag som personen tillhörde vid diskvalificeringen. Avstängningar vars bestraffningstid gått ut raderas efterhand.

Person:
Förening/lag:
Tävling:
Avstängd i match enligt nu gällande spelprogram:

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies