Skip to content
 

Inställd match

Innehåll

 • När och hur ska alla inblandade kontaktas?
 • Uppgifter i matchrapport om inställd match
 • Administrerande förbund
 • Handläggning av ärende gällande inställd match

När och hur ska alla inblandade kontaktas?
Rutinen för inställd match ska användas när det är mindre än 48 timmar till match. Annars ska rutinen för matchflyttning användas.

Enligt tävlingsbestämmelserna gäller följande:

 • Om match inställs eller avbryts ska båda föreningarna och domarna inlämna matchrapport digitalt till TK enligt bestämmelsen om matchrapport, för utredning om matchen inställts med giltigt skäl
 • Om domare tillsatt av SkBBF ej finns på plats vid utsatt matchstart ska domaråterbudare kontaktas för åtgärd/besked innan något lag kan avvika från matcharenan

Omgående när förening måste ställa in en match, ska föreningens tävlingsansvarige kontakta alla inblandade (tävlingsansvarig i motståndarföreningen respektive i eventuell arrangörsförening, domare [se även domarlista], domaråterbudare, domartillsättare och TK [kontorstid], osv). Ofta är det kort om tid till match samt akut, varför det även kan vara lagets coach som sköter kontakten. För att få en bekräftelse, så att man vet att alla fått informationen, måste man ringa alla inblandade. Detta eftersom många inte läser sina mejl dagligen samt att under helger är många bortresta eller så är kanslierna stängda.

Observera även följande:

Ställer förening in match utan att kontakta alla inblandade,
riskerar föreningen att förlora matchen på wo med wo-avgift.

Uppgifter i matchrapport om inställd match
För att TK ska kunna fatta ett korrekt och snabbt beslut är det viktigt att uppgifterna i den digitala matchrapporten om inställd match är fullständiga. Bland annat följande uppgifter krävs:

 1. Förening och tävlingsansvarig som lämnar uppgifterna
 2. Fullständiga matchdata (matchnummer, tävling, speldatum, klockslag, plats, hemmalag, bortalag)
 3. Är motståndare, matcharrangör, domare och domaråterbudare kontaktade? Hur? När?
 4. Skäl och motivering till varför matchen ställdes in, där lämnade uppgifter ska kunna styrkas (ange källor):
  • Motståndare har inte kommit till match. Vem? Varför?
  Inga domare har kommit till match. Vem?
  Funktionsdugligt sekretariat (funktionärer, utrustning) saknas. Vad/vem saknas?
  • Utrustning i sporthallen. Vad är trasigt/saknas?
  • Transportproblem. Vad beror det på (fordon trasigt, inställda kommunikationer, väder, etc.)? Har allmänna kommunikationer försökt användas (om inte, varför)? Finns inte egen transportmöjlighet ska allmänna kommunikationer (buss, tåg, etc.) användas om inte särskilda skäl finns.
  • Övriga skäl till varför matchen inte kan spelas (sporthallen, publik, etc.)
  • Observera: Otillräckligt antal spelare är vanligtvis inte ett giltigt skäl!

Administrerande förbund
Beroende på vilken tävling det gäller är det olika administrerande förbund som handlägger rapport om inställd match. Rapporten skickas till respektive förbund enligt följande:

 • Skånes BBF, TK: Seriespel i div 2-4 Skåne, nivåträden, EB serie samt DM och övrig tävlingsverksamhet ensamt administrerad av SkBBF
 • Småland-Blekinge BDF: Div 2 Götaland (förkval till kvalspelet till Basketettan)
 • Svenska BBF: Förbundsserierna, USM och övrig tävlingsverksamhet administrerad av SBBF

Handläggning av ärende gällande inställd match
Enligt tävlingsbestämmelserna gäller följande:

 • Förening vars lag orsakar att match inställs eller avbryts utan giltigt skäl, förlorar matchen på WO (walkover) med 0-20 eller 20-0 och kan dömas att betala WO-avgift
 • Lag som orsakar att match inställs eller avbryts utan giltigt skäl, kan uteslutas ur tävlingen, men TK kan dock medge fortsatt deltagande om det finns särskilda skäl

Vid handläggningen gör därför TK en bedömning av om det finns giltigt skäl för att ställa in matchen samt kontrollerar om föreningarna innan matchen ställts in kontaktat alla inblandade på samma sätt som det tidigare avsnittet När och hur ska alla inblandade kontaktas. Vidare bedöms det om lag ska förlora matchen på wo med eller utan avgift, om lag ska uteslutas ur tävlingen eller om matchen ska spelas vid ett senare tillfälle.

Giltigt skäl är generellt force majeure eller plötslig och oförutsedd händelse. Dock inte om den är självförvållad. Observera att otillräckligt antal spelare inte är ett giltigt skäl! Istället ska matchflyttning göras senast 48 timmar innan match.

Tyvärr är det väldigt ofta som föreningar varken kontaktar TK före eller efter att en match ställts in. Därför gäller följande:

Är resultatet rapporterat som 20-0/0-20 och förlorande förening inte kontaktat TK inom två dagar efter att matchen skulle ha spelats, kan TK besluta om WO-förlust med WO-avgift för förlorande lag.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies