Skip to content
 

Instruktion matchbokning

Hösten 2023

Innehåll

 • Manual för matchbokning
 • Sista datum för matchbokning
 • Preliminärt spelprogram
 • Definitivt spelprogram
 • Spelordningar för överblick vid matchbokningen
 • Exportera matcher till en excel-fil
 • Omgångar
 • Matchbokning i “fel omgång”
 • Arrangörsförening
 • Bokningsbehov för match
 • Starttid för match
 • Matchflyttning i preliminära spelprogrammet
 • Försenad matchflyttning
 • Saknad eller felaktig matchbokning

Manual för matchbokning
Matchbokningar görs i tävlingssystemet Profixio via respektive förenings administratörskonto, vilket skapas samtidigt som föreningen för första gången anmäler ett lag till tävlingssystemet för seriespel enligt manualen

Föreningar kan dock endast göra matchbokningar i tävlingssystemet i matcher där föreningen är arrangör. En matchbokning görs som en matchflyttning (matchändring), där TK behöver godkänna varje ny matchbokning.

Instruktioner för matchbokning finns i

Sista datum för matchbokning
Målsättningen är att matchbokningarna ska vara registrerade i tävlingssystemet enligt följande:

 • Seniorserier, nivåträd: Senast måndag 19 juni 2023
 • EB serie: Senast fredag 8 september 2023

Gärna tidigare så att samtliga får informationen om matchtiderna så fort som möjligt och därigenom kan komma igång fortare med eventuella matchflyttningar i det preliminära spelprogrammet. Om en matchbokning blir försenad, kontakta då och kom överens med övriga i matchen inblandade föreningar.

Föreningar som har problem gällande matchbokningen med sina kommuner eller av andra anledningar ska meddela detta och orsaken till TK och övriga föreningar innan sista datum för matchbokning. Förening som brustit i att i tid göra sina matchbokningar kan dömas att betala förseningsavgift.

Preliminärt spelprogram
Så fort en arrangerande förening bokat en match i tävlingssystemet är spelprogrammet preliminärt för denna match. Det är därmed INTE TILLÅTET att flytta den utan att komma överens med övriga inblandade föreningar, se rubrik nedan, Matchflyttning i preliminära spelprogrammet.

När en match är bokad kan även övriga inblandade föreningar i en match omgående se denna bokning i tävlingssystemet på webben. Föreningar behöver alltså inte vänta på ett helt komplett preliminärt spelprogram, utan så fort en matchbokning är gjord går det för föreningarna att komma överens om en eventuell matchflyttning.

Definitivt spelprogram
Spelprogrammet blir definitivt enligt följande:

 • Seniorserier, nivåträd: Fredag 1 september 2023
 • EB serie: Fredag 8 september 2023

Därefter görs matchflyttningar på normalt sätt.

Spelordningar för överblick vid matchbokningen
För att få en överblick och underlätta aktuella seriers matchbokning finns deras spelordningar (lottat spelprogram utan bokade matchdatum, klockslag och spelplatser) sammanslagna i excel-filen

Filen är sorterad serievis för att lättare kunna se vilka matcher som tillhör en och samma tävling. Där finns följande uppgifter för respektive match:

 • Matchnr: Matchnummer
 • Serie: Uppgift om vilken serie respektive match tillhör (H2SkHö = Herr div 2 Skåne höst, D2SkVå = Dam div 2 Skåne vår, PU20-1:2 = nivåträd pojkar U20 delsäsong 1 nivå 2, FU14-2:3 = nivåträd flickor U14 delsäsong 2 nivå 3, etc).
 • Omgång: Omgång i vars datumintervall en match bör spelas
 • Hemma- och bortalag
 • Arrangör: Arrangerande förening som ansvarar för matchbokning i tävlingssystemet, tillsättning av domare (vissa ungdomsmatcher) och sekretariat
 • Matchstart: Förvalt datum i Profixio som är fredagen kl 01:00 i den omgång då matchen bör spelas. Har föreningen många lag kan det även vara ett senare klockslag. Då syns det om en förening inte gjort någon bokning på grund av att klockslaget är osannolikt. Undantag är om det i en serie finns ströomgångar, se nedan under rubriken Omgångar, respektive om det är ett vakant lag, där matcherna har texten Strömatch i filen samt No date i Profixio.
 • Speldatum: Datum för vecka då matchen bör spelas
 • Plats: Förvald spelplats i Profixio där föreningen oftast spelar sina matcher
 • OBS: Speciell information att tänka på vid matchbokningen
 • USM: Datum för omgångar i USM
 • Kommentar

I spelordningen finns även filter (nedåtriktade pilarna till höger om respektive rubrik) för att kunna göra ett urval av matcher som passar den egna föreningen. Till exempel kan en förening för att endast se de matcher man ska boka, välja önskad förening via filtret i kolumnen Arrangör. Spelordningen kan även sorteras på valfritt sätt. Den kan därigenom ge en god överblick över i vilka omgångar föreningens matcher spelas och på så sätt underlätta matchbokningarna samt minska risken för dubbelbokningar.

Vid en match finns det eventuellt en anteckning. Detta är markerat med en röd triangel i det översta högra hörnet av en cell (ruta). Genom att sätta markören över cellen kommer det fram en ruta med anteckningen. Läs denna noga!

När det gäller LTH Griffins i herr div 3 höst så är laget inlottat i Profixio som Vakant-9. Då LTH inte har något konto än i Profixio kan de inte göra sina bokningar direkt i Profixio, utan får istället mejla dessa till TK och övriga inblandade föreningar. Övriga föreningar i dessa matcher kan däremot göra bokningar på vanligt sätt.

Exportera matcher till en excel-fil
I slutet av manualen för matchbokning ovan finns information om webbsidan Klubbens lag i Profixio APP, där föreningen kan exportera matcher till en excel-fil. Logga in föreningen i Profixio APP och välj Klubbens lag i menyn till vänster. Då öppnas en webbsida där man kan filtrera fram önskade lag genom att välja säsong, serie och/eller league. Klicka på knappen Excel, då exporteras matcherna för de lag som filtrerats fram. Observera alltså att spelprogrammet för en hel serie inte exporteras.

Omgångar
Under vilket datumintervall en omgång i respektive serie ska spelas finns angivet i

Observera speciellt följande och de färgmarkerade omgångarna:

 • Blå: Anger nivåträdens sex (6) olika lottningsmallar: 4, 5 (två varianter), 6, 7-8 respektive 9 lag i en nivå. Observera att samma omgångsnummer i respektive lottningsmall kan ha olika spelvecka! Mer information finns på webbsidan Lottning ungdom.
 • Röd: Får inte användas
 • Gul: Innehåller veckoslutsdag(ar) med i kolumnen Anmärkning angivet datum och tävling, vid vilken matchbokning inte får göras på grund av domarbrist då det vid dessa datum är extra många matcher
 • Grön: Ströomgång som i spelordningen inte får plats bland tillgängliga omgångar eller innehåller matcher som kolliderar med varandra. Match i ströomgång (strömatch) kan istället bokas in på valfritt datum under höstsäsongen, 18/9-10/12, dock ej på rödmarkerade eller gulmarkerade datum. Det gäller strömatch i omgång 13 och högre för seniorserier respektive omgång 9 för nivåträd med lottningsmall för 5 lag ej PU20-1.
 • Uppgifter finns om speciella datum att tänka på vid matchbokningarna, till exempel USM, utbildning, turneringar, lov, etc

Matchbokning i “fel omgång”
TK lägger sig inte i om en match bokas i en annan omgång än vad som är angivet för matchen. Detta är alltså tillåtet men bör undvikas i EB serie. Dock skall en series första och sista speldatum enligt omgångarna följas samt matchbokning på rödmarkerade eller gulmarkerade datum är inte tillåtet enligt rubriken ovan Omgångar. Tänk även på att om man bokar utanför angiven omgång, så ökar risken för att laget blir dubbelbokat eller att matchen spelas vid en olämplig tidpunkt. Precis som vid alla andra matcher skall bägge föreningarna vara överens om en matchbokning även om matchen bokats i “fel omgång”. Är det en olämplig matchbokning för någon av föreningarna görs alltså en matchflyttning i det preliminära spelprogrammet, se rubriken nedan Matchflyttning i preliminära spelprogrammet.

Om strömatch är dubbelbokad med match som är bokad i ordinarie omgång ska i första hand strömatchen flyttas, om inte föreningarna kommer överens om något annat.

Observera att både hemma- och bortaföreningen är själva ansvariga för att respektive förenings lag inte är dubbelbokat och spelar flera matcher vid samma tillfälle samt att inga matcher spelas vid olämpliga tidpunkter, till exempel skollov, högskoleprov, SM-helger, etc. Om det blir problem med en sådan matchbokning i det definitiva spelprogrammet anses det vara självförvållat vilket innebär att föreningarna får göra en normal matchflyttning.

Mer information om lottningsmallar finns på Lottningsmallar för nivåträd. Där står bland annat följande om arrangemang med två matcher:

Endast det arrangerande laget spelar två matcher i samma arrangemang, varför man kan välja att boka matcherna direkt efter varandra eller med en paus som har valfri längd. Ena matchen kan till och med spelas på förmiddagen och den andra på eftermiddagen. Det går även att spela på olika dagar under en och samma omgång. Tänk dock på att reskostnaden för domarna kan öka om matcherna är bokade så att inte samma domare kan döma bägge matcherna efter varandra.

 

Arrangörsförening
Arrangemangen är fördelade bland föreningarna efter antalet anmälda lag. Kan en förening inte arrangera tilldelade matcher, kontakta då en annan förening och byt arrangemang.

Bokningsbehov för match
Seniorserie
: För bokning av match i seniorserie är tidskravet och behovet 2 timmar per match (1 h 40 min för själva matchen och 20 min för uppvärmningen).

Nivåträden: För bokning av match i nivåträden är tidskravet och behovet, inklusive 15 minuters uppvärmning, följande beroende på antalet matcher i arrangemanget:

 • En match: 1 h 50 minuter (speltid 4 x 10 minuter effektiv)
 • Två matcher: 2 h 50 minuter (speltid 4 x 7 minuter effektiv)
  Exempel på klockslag: Uppvärmning: 10.00, matchstart 1: 10.15, matchstart 2: 11.40
 • Tre matcher: 4 h 15 minuter (speltid 4 x 7 minuter effektiv)
  Exempel på klockslag: Uppvärmning: 10.00, matchstart 1: 10.15, matchstart 2: 11.40, matchstart 3: 13.05

EB serie: För bokning av match i EB serie är tidskravet och behovet 1 timme per match (speltid 6 perioder x 5 minuter ineffektiv tid, ingen paus, inga timeouter).

Starttid för match
Vid bokning i nivåträden gäller följande klockslag för starten av en match:

Lördag Söndag
Tidigast Senast Tidigast Senast
09.00 18.00 09.00 19.00

 

Matchflyttning i preliminära spelprogrammet
Så fort en match är bokad i tävlingssystemet är spelprogrammet preliminärt för denna match. I det preliminära spelprogrammet har inblandade föreningar i en match möjlighet om man är överens, att göra en matchflyttning kostnadsfritt. Det är alltså INTE TILLÅTET att flytta en match som är bokad i tävlingssystemet utan att komma överens med övriga inblandade föreningar.

Förening som behöver flytta en match ska omgående kontakta motståndarföreningen och eventuell arrangörsförening. Detta för att inte fördröja arbetet med eventuella matchflyttningar respektive att färdigställa det definitiva spelprogrammet. Alla matchflyttningar ska registreras i tävlingssystemet av tävlingsansvarig i arrangerande förening.

Matchflyttning görs enligt följande:

 1. Tävlingsansvarig i flyttande förening (förening som önskar göra en matchflyttning) kontaktar tävlingsansvarig i motståndarföreningen respektive i eventuell arrangörsförening och kommer överens om matchflyttningen
 2. Arrangörsföreningen ansöker omgående om matchändring i tävlingssystemet och mejlar TK när detta är gjort. Se även rubrik ovan Manual för matchbokning.
 3. Om föreningarna inte kommer överens gör flyttande förening istället en ansökan till TK, där skäl och motivering anges till varför ansökan ska beviljas.

Anser förening att arrangerande förening gjort en matchflyttning utan att komma överens med övriga inblandade föreningar, då ska denna förening omgående kontakta TK samt kunna påvisa detta för att befrias från flyttningsavgift. Arrangerande förening påförs då istället flyttningsavgiften.

Det är upp till varje förening att kontrollera spelprogrammet på webbplatsen angående vilka matchflyttningar som gjorts. Det går alltså inte att komma och påstå att man inte vet om matchflyttningen. Det är alltid spelprogrammet på webbplatsen som gäller.

Försenad matchflyttning
Observera att en matchflyttning endast är kostnadsfri om den är klar innan spelprogrammet blir definitivt. Det går alltså inte att kontakta en förening “fem i tolv”, det vill säga några dagar innan spelprogrammet ska vara definitivt, för att komma överens om en matchflyttning. När spelprogrammet blivit definitivt behandlas försenad matchflyttning som en normal matchflyttning, där förening som önskat göra en matchflyttning blir flyttande förening och påförs flyttningsavgift.

Anser förening som önskat göra en matchflyttning, att den andra föreningen fördröjt denna så att den inte gjorts innan spelprogrammet blivit definitivt, då ska förening som önskade matchflyttningen kunna påvisa detta samt även själv ha varit aktiv i matchflyttningsprocessen för att befrias från flyttningsavgift. Förening som fördröjt matchflyttningen påförs då istället flyttningsavgiften.

Saknad eller felaktig matchbokning
När spelprogrammet blivit definitivt behandlas saknad/felaktig matchbokning som en normal matchflyttning, där arrangerande förening blir flyttande förening och påförs flyttningsavgift.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies