Skip to content
 

Lottningsmallar

Lottningsmallar för nivåträd

Översikt över lottningsmallar
I nivåerna i trädet finns det normalt sett sex lag, men är antalet lag i trädet inte jämnt delbart med sex kan det även finnas sju eller åtta lag. Därför behövs lottningsmallar förutom för sex lag även för åtta lag.

När lagen delas in i nivåer fylls nivåerna på med sex lag i varje uppifrån och ned i trädet. Är då antalet lag i trädet inte jämnt delbart med sex, så blir nivån längst ned i nivåträdet inte fylld utan här kan finnas ett till fem lag. Lag från den nedersta inte fyllda nivån
flyttas då till de mellersta nivåerna, så att det blir sju till åtta lag i dessa och den nedersta inte fyllda nivån blir tom.

Nivåerna kommer därigenom alltid att innehålla sex till åtta lag. Undantag är när det totalt sett är få lag och därmed även få nivåer, vilket medför att ingen påfyllning av lag kan göras för att jämna ut antalet lag i nivåerna, varför antalet lag i en nivå kan bli mindre än sex.

Nivåträden spelas under två delsäsonger med sju (7) omgångar om det i nivån är sex lag, medan en nivå med sju till åtta lag spelas under åtta (8) omgångar.

I speciella fall finns det fem lag i en nivå. De möts i en trippelserie under åtta (8) omgångar, där det även finns strömatcher som kan bokas i valfri omgång. I övrigt spelas ungefär enligt lottningsmallen för sex lag.

Använda lottningsmallar
Vid lottningen används lottningsmallar för fem, sex respektive sju till åtta lag per nivå.

Enligt mallen för sex lag möts de i en dubbelserie, där det finns följande varianter på arrangemang vid olika omgångar:

  • En match: Enstaka matcher mellan två lag
  • Två matcher: Två arrangemang under samma omgång, där det i varje arrangemang spelas två matcher mellan tre lag. Endast det arrangerande laget spelar två matcher i samma arrangemang, varför man kan välja att boka matcherna direkt efter varandra eller med en paus som har valfri längd. Ena matchen kan till och med spelas på förmiddagen och den andra på eftermiddagen. Det går även att spela på olika dagar under en och samma omgång. Tänk dock på att reskostnaden för domarna kan öka om matcherna är bokade så att inte samma domare kan döma bägge matcherna efter varandra.
  • Tre matcher: Två arrangemang under samma omgång, där det i varje arrangemang spelas tre matcher mellan tre lag där alla möter alla. Arrangerande lag spelar två matcher med en match emellan samt de gästande lagen två matcher efter varandra (dock med paus emellan). För att minska tiden ett lag är på bortaplan och spelar matcher, så spelar arrangerande lag första och sista matchen.

Det finns två lottningsmallar för sex lag, lottningsmall A respektive B, för att jämna ut antalet matcher för respektive helg under säsongen. I mall A finns arrangemang med tre matcher i omgång 3 och 5, medan det i mall B finns arrangemang med tre matcher i omgång 1 och 7.

Enligt mallen för sju till åtta lag möts de i en dubbelserie, där det finns följande varianter på arrangemang under en och samma omgång:

  • En match: En enstaka match mellan två lag
  • Tre matcher: Två arrangemang där det i varje arrangemang spelas tre matcher mellan tre lag där alla möter alla. Arrangerande lag spelar två matcher med en match emellan samt de gästande lagen två matcher efter varandra (dock med paus emellan). För att minska tiden ett lag är på bortaplan och spelar matcher, så spelar arrangerande lag första och sista matchen.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies