Skip to content
 

Lottningsmallar

Lottningsmallar för nivåträd

Översikt över lottningsmallar
I nivåerna i
trädet finns det normalt sett sex lag, men är antalet lag i trädet inte
jämnt delbart med sex kan det även finnas sju eller åtta lag. Därför
behövs lottningsmallar förutom för sex lag även för åtta lag.

När
lagen delas in i nivåer fylls nivåerna på med sex lag i varje uppifrån
och ned i trädet. Är då antalet lag i trädet inte jämnt delbart med
sex, så blir nivån längst ned i nivåträdet inte fylld utan här kan
finnas ett till fem lag. Lag från den nedersta inte fyllda nivån
flyttas då till de mellersta nivåerna, så att det blir sju till åtta
lag i dessa och den nedersta inte fyllda nivån blir tom.

Nivåerna
kommer därigenom alltid att innehålla sex till åtta lag. Undantag är
när det totalt sett är få lag och därmed även få nivåer, vilket medför
att ingen påfyllning av lag kan göras för att jämna ut antalet lag i
nivåerna, varför antalet lag i en nivå kan bli mindre än sex.

Nivåträden
spelas under två delsäsonger med sju (7) omgångar om det i nivån
är sex lag, medan en nivå med sju till åtta lag spelas under åtta
(8) omgångar.

I speciella fall finns det fem lag i en nivå. De
möts i en trippelserie under åtta (8) omgångar, där det även finns
strömatcher som kan bokas i valfri omgång. I övrigt spelas ungefär
enligt lottningsmallen för sex lag.

Lottningsmall för fem, sex respektive sju till åtta
lag per nivå

Följande lottningsmallar används:

Enligt mallen för sex lag möts de i en
dubbelserie, där det finns följande varianter på arrangemang vid olika
omgångar:

 • En match: Enstaka matcher mellan två lag
 • Två matcher: Två arrangemang under samma omgång,
  där det i varje arrangemang spelas två matcher mellan tre lag. Endast
  det arrangerande laget spelar två matcher i samma arrangemang, varför
  man kan välja att boka matcherna direkt efter varandra eller med en
  paus som har valfri längd. Ena matchen kan till och med spelas på
  förmiddagen och den andra på eftermiddagen. Det går även att spela på
  olika dagar under en och samma omgång. Tänk dock på att reskostnaden
  för domarna kan öka om matcherna är bokade så att inte samma domare kan
  döma bägge matcherna efter varandra.
 • Tre matcher: Två arrangemang under samma omgång,
  där det i varje arrangemang spelas tre matcher mellan tre lag där alla
  möter alla. Arrangerande lag spelar två matcher med en match emellan
  samt de gästande lagen två matcher efter varandra (dock med paus
  emellan). För att minska tiden ett lag är på bortaplan och spelar
  matcher, så spelar arrangerande lag första och sista matchen.

Det finns två lottningsmallar för sex lag, lottningsmall A
respektive B, för att jämna ut antalet matcher för respektive helg
under säsongen. I mall A finns arrangemang med tre matcher i omgång 3
och 5, medan det i mall B finns arrangemang med tre matcher i omgång 1
och 7.

Enligt mallen för sju till åtta lag möts de i en
dubbelserie, där det finns följande varianter på arrangemang under en
och samma omgång:

 • En match: En enstaka match mellan två lag
 • Tre matcher: Två arrangemang där det i varje
  arrangemang spelas tre matcher mellan tre lag där alla möter alla.
  Arrangerande lag spelar två matcher med en match emellan samt de
  gästande lagen två matcher efter varandra (dock med paus emellan). För
  att minska tiden ett lag är på bortaplan och spelar matcher, så spelar
  arrangerande lag första och sista matchen.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies