Hem / USM spelas 28-30 jan

USM spelas 28-30 jan

Med utgångspunkt i de senast meddelade restriktionerna (10 januari) planerar SBBF för att USM:s tredje omgång för U15-U17 kommer att spelas som planerat 28-30 januari.

Svenska Basketbollförbundet tolkar FoHMS:s nuvarande restriktioner som att USM går att genomföra eftersom det är ordinarie tävlingsverksamhet. Det ställer dock höga krav på både arrangörer och deltagare. Nedan beskriver vi vad alla behöver ta hänsyn till och följa.

- Vi är också medvetna om att spelare kan få symptom och tvingas avstå vilket kan påverka ett lags prestation eller att lag i värsta fall kan tvingas att lämna W.O och därmed bli utslagna. Den sportsliga rättvisan i detta års USM kan absolut bli påverkad och ni ledare kan komma att ställas inför djupt besvikna spelare och föräldrar. Vi ber er påminna alla om att vi fortfarande befinner oss i en pandemi och att det är en vinst om vi lyckas genomföra turneringen, säger Olle Lundén, tävlingsansvarig på Svenska Basketbollförbundet.

För att turneringen ska kunna genomföras på ett så säkert sätt som möjligt uppmanas deltagare och arrangörer att vidta extra säkerhetsåtgärder.

Arrangörer

För arrangörer gäller att de ska följa Folkhälsomyndighetens instruktioner gällande åskådarantal, sittplatser, distansering och eventuella krav på vaccinationsbevis.

Vilka regler som gäller för respektive arrangemang avgörs utifrån beräknat antal åskådare och den aktuella hallens åskådarkapacitet.

Det är viktigt att arrangören informerar de deltagande lagen om vad som gäller.

 

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus utan vaccinationsbevis införs ett tak på max 50 åskådare. Fortsatt gäller de nuvarande rekommendationerna om enbart sittande publik, max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap.

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 50 åskådare och där vaccinationsbevis skall användas införs krav på max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap. Fortsatt gäller endast sittande publik.

I begreppet åskådare ingår alla personer som inte är utövare i den aktuella matchen. Som utövare räknas de spelare, ledare, domare och matchfunktionärer som är deltagare i matchen. Spelare, ledare, domare och funktionärer som inte deltar i matchen räknas in i begreppet åskådare.

 

 

För deltagande lag och funktionärer

För spelare, ledare, domare och funktionärer är det ytterst viktigt att enbart fullt friska personer deltar. Det är respektive förening, respektive domare och respektive arrangör som är ansvariga för detta.

 

Finns tecken på symtom skall spelaren, ledaren, domaren eller funktionären inte medverka och inte heller befinna sig i hallen/anläggningen.

 

Vid osäkerhet kan möjligheten att ta antigentest utnyttjas (anskaffandet av test ansvarar respektive lag för), alternativt kan temptest tas.

 

Ytterligare en orsak till att vi rekommenderar de deltagande lagen att ha antigentest tillgängliga är att detta möjliggör testning OM laget drabbas av smitta under spelhelgen.

 

För att minimera risken för smittspridning rekommenderar vi att…

… spelare, ledare, domare och funktionärer minimerar de sociala kontakterna innan och under matchhelgen.

… alla ombyten och dusch sker hemma eller på spelarhotellet och att omklädningsrum används i så liten utsträckning som möjligt.

… arrangören tillhandahåller munskydd och handsprit till spelare, ledare, domare och funktionärer.

 

Vid konstaterad smitta skall omedelbart kontakt tas med SBBF för bedömning av nästa steg/åtgärder. SBBF kommer att vara tillgängliga via mail och telefon även kvällstid under 27-30 januari.