Hem / Ukraina

Ukraina

Svenska Basketbollförbundet har fått frågor, av olika slag, kring huruvida vi i Svensk Basket ska och kan hantera det att individer som flyr kriget i Ukraina vill börja spela basket i den ort dem landar i.
Vi har nåtts av information om att rätt många föreningar redan har öppnat upp sina verksamheter för att bidra till denna tuffa situation.
Till detta välkomnande har Svenska Basketbollförbundet satt ihop lite förutsättningar här nedan, som vi hoppas ska underlätta mottagandet.

Försäkring – Alla är försäkrade genom SBBFs före detta Välkommen Hit försäkring.
Denna täcker alltså eventuella skador som sker i samband med träning eller tävling

Licens – Alla tillåts spela matcher i distrikt utan att ansöka om internationell övergång + utan att individer har licens i Profixio.
Dvs en generell dispens utfärdas av BDF inför eventuellt matchspel.

Administrerande organisation för tävlingen säkerställer att dessa dispenser dokumenteras på enkelt, varsamt, lämpligt och temporärt vis.
Tex – För- och Efternamn + svar på frågan (Ja eller Nej) om ansökan om Uppehållstillstånd gjorts. Alt. Om dem ansökt om asyl.

En mer permanent licenshantering prioriteras först till start av säsong 22/23 – om så kommer behövas och krävas.

Medlemskap - Idrottsföreningar bör instrueras till att lägga in personerna under föreningen i Idrottonline.
En manual för detta finns här: https://support.idrottonline.se/support/solutions/articles/11000032008-l%C3%A4gg-till-utl%C3%A4ndsk-person

Välkommen Hit Stöd*
Genom "Projektstöd IF" finns ett stöd på 3 000 kr för varje spelare som en förening tar emot, inkluderar och erbjuder en sund fritid genom basketboll.

Detta stöd söker förening genom Idrottonline. (Område – Inkludering av Underrepresenterade Grupper)
Ange "Välkommen Hit" som namn på satsningen.
Stödet ska täcka kostnader som mottagandet kan innebära under detta år (2022): såsom basketboll, ev kläder, skor, medlemsavgift, träningsavgift el liknande.

Stödet får ej användas för att täcka irrelevanta kostnader och ska kunna redovisas i en enklare rapport.

Ovan gäller individer som flytt kriget i Ukraina och som har ansökt om Uppehållstillstånd för tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet.
Ansökan om asyl kan också utgöra grund för ovan förutsättningar.
Individ som inte sökt om ovan skydd behöver kunna uppvisa ett hemlandspass eller Schengenvisum.
(Föreningar som tagit in spelare som är flyktingar från andra krigsdrabbade länder** kan också söka detta stöd)Riktlinjerna och hantering ovan är dels sammansatta utifrån de riktlinjer som finns tillhanda på Migrationsverkets hemsida och dels utifrån samtal/dialog med Riksidrottsförbundet.

Om du har information kring läget som kan stärka ovan förutsättningar – hör gärna av er.

Vi vill reservera oss för att delar av ovan kan behöva justeras allteftersom vi får högre kunskap och kännedom kring regelverk för situationen som råder.

Har din förening tagit in spelare som flytt ett krig. Informera gärna oss.
Och vid frågor och eller inspel på ovan kontakta Orkan Berktan på This is a mailto link

*Välkommen hit var namnet på det integrationsprojekt som SBBF genomförde tillsammans med Postkodsstiftelsen  mellan 2015 och 2017. Projektet syftade till att stärka föreningar i mottagande av ensakommande flyktingbarn. Projektnamnet har återanvänts för att ge stödet inom Projektstöd IF en struktur.

** Krigsdrabbade länder enligt Röda Korset. LÄNK.