Hem / FÖRBUNDET / Mötesplatser / Förbundsmöte

Förbundsmöte

Förbundsmöten hålls från och med år 2012 vartannat år. Motioner ska vara SBBF tillhanda senast 1 december året före. 

Verksamhetsberättelser och protokoll

Här hittar du verksamhetsberättelser och förbundsmötesprotokoll.

Verksamhetsberättelse Förbundsmötesprotokoll
  2020
2018 och 2019 2019 extra förbundsmöte
2016 och 2017 2018
2014 och 2015 (senaste)  2014      2015  2016
2013   2014 bilaga intäkter
2012  2012 extra förbundsmöte
2011 2012
2010 2011
2009 2010
2008 2009
2007 2008
2006 2007
2005 2006
2004 2005
2002-2003  
   


Vi vill påminna speciellt de föreningar som inte har rösträtt på förbundsmötet att gå på era BDF-årsmöten. BDF ska utse representanter till förbundsmötet vilka representerar distriktet. 
 

BDF årsmöte 2022

Skåne      
Westra      
Småland-Blekinge      
Östsvenska      
Stockholm      
Mellansvenska       
Norra Svealand      
Mellannorrland      
Västerbotten      
Norrbotten