Styrelse

Mandatperioden för ledamöter i förbundsstyrelsen är fyra år och för förbundsordförande två år. Förbundsstyrelsen består av ordförande och sex, åtta eller tio ledamöter. Det är valberedningen som föreslår antalet ledamöter. Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande.


Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med SBBF:s stadgar och Förbundsmötets beslut.


Se hela styrelsen samt kontaktuppgifter här