Hem / Inspiration och övningar

Inspiration och övningar

Här samlar vi övningar, inspiration och mallar för dig som basketcoach. Mycket av materialet förekommer även i samband med Svensk Basketbollförbundets utbildningar.

Basketövningsexempel av Alex Sarama


I syfte att inspirera och levandegöra delar av innehållet i Svensk Baskets ramverk för spelarutveckling har vi tagit hjälp av Basketball Immersion’s Alex Sarama för att spela in exempel på basketövningar. Exempelövningarna är indelade i två spellistor på Youtube, en för åldersgruppen U11-U12 och en från U13 och uppåt, men många av övningarna är lämpliga oavsett ålder.

Exempel på basketträningsplaneringar

Kopplat till Svensk Baskets ramverk för spelarutveckling har vi tagit fram exempel på träningsplaneringar för olika åldersgrupper och syften, som följer ramverkets riktlinjer. Träningarna är designade utifrån specifika situationer, men kan med små justeringar anpassas till andra situationer, målgrupper och förutsättningar.

Exempelträning U9-U10: Utveckling av färdigheter genom lek- och spelbaserade övningar (PDF)

Exempelträning U11-U12:  Övertagsituationer (PDF)

Exempelträning U13-U14: Closeout-situationer (PDF)

Exempelträning U15-U16: Bollscreensituationer (PDF)

FIBA Coaches Education Platform

FIBA Coaches Education Platform är en digital plattform för coachutbildning där du kan hitta mängder av information kring rollen som coach, spelarutveckling, övningar och mycket annat. Sidan innehåller uppdaterad information och ersätter den tidigare boken "Basketball for young players" vilken även funnits i en översatt version, "Basket för unga spelare". 

Koordination och basket

Genom rörelse och lek stärker barn sin benstomme, utvecklar muskelkraften och uthålligheten samt förbättrar balans och koordinationsförmåga.  Koordinationen är inte medfödd. Varje ny rörelse måste läsas in, upprepas och åter upprepas tills den slutligen automatiseras. Ju fler rörelser som redan är inlärda, desto lättare kommer nya liknande rörelser att kunna läras in. För att underlätta inlärandet av baskettekniska färdigheter, när barnen blir äldre, krävs en hög koordinativ grundförmåga. Läs mer här för övningsexempel och videoövningar.

Playball

Playball är för att barn ska lära sig många olika rörelser, vilket är bra för självförtroendet - som i sin tur skapar motivation, glädje och lust att delta. Det är viktigt att barnen får öva på fler rörelser än dem man utför på en vanlig basketträning. Se programmet här samt videoövningar.

Basketsmart

Basketsmart är ett 15-minuter långt uppvärmningsprogram som Svenska Basketbollförbundet har arbetat fram. Programmet innehåller styrka, balans och koordination, både med och utan boll. Det är viktigt att alla basketspelare får ta del av denna uppvärmning för att förebygga skador.
PDF
Video

Fysträningsprogram

Fysträning för barn före puberteten

Fysträning för undomar under och efter puberteten pass 1: PDF, Video

Fysträning för undomar under och efter puberteten pass 2: PDF, Video