Skip to content
 

Vad ska man tänka på i olika åldrar i träningssammanhang?

Det är många saker som påverkar utvecklingen hos en basketspelande människa – biologisk mognad, motivation och skador är några exempel – därför måste man som tränare ha tålamod med att varje individ är unik i sin utveckling och att utvecklingen inte sker linjärt eller förutsägbart. I ditt lag har säkert spelarna spelat basket olika länge och kommer in till basketen med olika förkunskaper, det är därför svårt att säga exakt vad du som tränare ska fokusera på vid en specifik ålder, men vi kan ändå ge en del generella riktlinjer baserat på ålder.

U7-U12

Barn lär bäst genom leken, så att planera en träning för de här åldersgrupperna handlar mycket om att hitta lekar eller lekbetonade övningar som syftar till att utveckla det du som tränare har i åtanke. Att till exempel leka kull på träningen, är samma sak som att träna agility, något som är en mycket viktig färdighet hos en basketspelare.

En tränares viktigaste uppgift de här åren är att få spelarna att älska basket och att älska att röra på sig. Träningarna bör ha relativ låg struktur, det vill säga inte så många anvisningar, men gärna tydliga. Ge barnen utrymme för egen kreativitet och egna initiativ. De måste få utforska!

Tänk gärna lite extra på de spelare som är födda i den senare delen av året. Är man född tidigt på året har de allra flesta ett fysiskt och mentalt övertag i jämförelse med de jämnåriga som är födda sent på året. Det är vanligt att spelare jämförs utan hänsyn till den relativa ålderseffekten och att övertaget tolkas som talang eller hög motivation. Den positiva förstärkning som det
medför kallas för Pygmalioneffekten, det vill säga en spelares resultat blir bättre om tränaren har en positiv uppfattning om spelarens möjligheter att prestera.

Skapa lekar där olika typer av färdigheter premieras så att känslan av kompetens får möjlighet att växa hos alla.

U13-U16

Det är mycket som förändras i en människas liv under perioden U13-U16. Föräldrarnas inflytande minskar och kompisarnas ökar. Skolarbetet tar tid och många känner stress inför betygen. Som tränare blir det en balansgång mellan att ställa krav som spelarna kan växa av (lära sig att planera och så vidare) och krav som får dem att hoppa av (har du träningsfrånvaro får du
inte vara med i laget).

Att spelarna får vara delaktiga i beslut är viktigare än någonsin. Glöm inte att verksamheten finns till för dem. I den här perioden kan det skilja fem år i biologisk mognad mellan spelare som är födda samma år. Det kan vara en utmaning att hålla i träningspass där förutsättningarna hos spelarna ser så olika ut. Då kan exempelvis olika typer av ”laddningar” vara ett effektivt sätt att nivåanpassa inom en och samma övning. Här beskriver vi lite mer ingående hur du kan tänka när du konstruerar övningar.

Att spelarna kommer in i puberteten vid olika tidpunkter är fullkomligt naturligt. Detsamma gäller med vilken fart man går igenom puberteten. Tänk gärna lite extra på följande när det gäller puberteten:

Killar

De som är tidiga in i puberteten kan lätt ”slarva” med utvecklingen av basketspecifika färdigheter, eftersom de får ett sådant fysiskt övertag. Det här fysiska övertaget försvinner helt i takt med att alla i åldersgruppen går igenom puberteten. Har man då inte tränat ordentligt på de basketspecifika färdigheterna, kommer de som inte var tidiga in i puberteten att gå om kompetensmässigt.

Under tillväxtspurten finns det fysiska färdigheter som är extra gynnsamma att träna. Om man är tidig in i puberteten, finns det en risk att denna viktiga fysträning inte erbjuds den eller de spelarna, utan fysträningen anpassas till gruppen i stort. Ta också hänsyn till de som är sena in i puberteten så att de inte uppmanas att köra med samma vikter som de som är i puberteten och har hunnit få en helt annan muskelmassa.

Testosteronpåslaget hos killar under puberteten gör att de blir snabbare och starkare och detta leder ofta till ett bättre självförtroende.

De spelare som är sena in i puberteten kan få jobbigt att hävda sig mot de spelare som redan har kommit in i puberteten. Det gäller att både spelaren, tränaren, förening och föräldrar har förståelse för det, och tålamod nog att se skillnaderna när det gäller biologisk mognad ur ett längre perspektiv. På sikt kan det dessutom vara en prestationsmässig fördel att ha varit sen in i puberteten, eftersom det har givit spelaren fler år att utveckla de motoriska färdigheterna. Men många slutar på vägen, eftersom motivationen kan tryta när man känner sig fysiskt underlägsen både med- och motspelare.

Tjejer

När tjejer kommer in i puberteten gör hormonerna att tjejerna generellt sett får rundare former och många går lätt upp i vikt, vilket är helt naturligt. Men konsekvensen i basketsammanhang kan vara att man blir långsammare och får sämre motorik, vilket kan vara knäckande för självförtroendet hos en spelare. Tjejers snabbhet och smidighet kommer tillbaka och växlar upp efter puberteten, men då har allt för många redan slutat. Prata gärna med spelarna om det här på ett generellt sätt så att de lär sig att förstå vad som är vad. Omständigheterna kan göra att de presterar sämre under en period, men det betyder inte att de har ”tappat det” som basketspelare. Ingjut tålamod i spelarna och se till att även du som tränare har tålamod.

Under tillväxtspurten finns det fysiska färdigheter som är extra gynnsamma att träna. Om man är tidig in i puberteten, finns det en risk att denna viktiga fysträning inte erbjuds den eller de spelarna, utan fysträningen anpassas till gruppen i stort. Det är särskilt olyckligt eftersom fysträning tidigt i puberteten minskar risken för framtida knäskador. Tjejer drabbas av korsbandsskador 6-7 gånger så ofta som killar. Forskningsstudier visar att skadorna minskar drastiskt hos tjejer som kör regelbunden fysträning redan från tidig ålder samt utvecklar goda rörelsemönster. Ta också hänsyn till de som är sena in i puberteten så att de inte uppmanas att köra med samma vikter som de som är i puberteten och har hunnit få en helt annan muskelmassa.

U17-U19

De flesta har nu kommit så långt i sin pubertet att de i princip har nått sina fullvuxna proportioner. Det betyder att basketträningarna kan vara mer komplexa och vi kan finslipa färdigheterna under träningarna så att spelarna i match klarar av att genomföra sina aktioner energieffektivt, konsekvent, med hög anpassningsbarhet och i hög intensitet.

Fysiska färdigheter

När det gäller utvecklingen av fysiska färdigheter, finns det perioder i den biologiska utvecklingen – framförallt före respektive under puberteten – när en viss typ av träning bör prioriteras. Läs mer om när du ska prioritera vad. 

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies