Skip to content
 

Nytt arbetssätt för Valberedningen

Nyhetsartikel

Publicerad 2023-05-23

Vid vårt extra Förbundsmöte den 22 april röstades det igenom att samtliga föreningar som är anslutna till SBBF nu är röstberättigade. Valberedningens arbete har därför breddats och de behöver hitta nya arbetssätt för att fånga in tankar, åsikter och förslag inför Förbundsmötet 2024.

Fram till nästa Förbundsmötet i april 2024 kommer Valberedningen följa styrelsens arbete löpande genom att delta som observatörer på
styrelsemötena. De kommer även föra regelbundna samtal med ordförande.

Under hösten och vintern 2022 förde Valberedningen samtal med BDF, liga och rullstolsföreningarna för att fånga in deras bild över de utmaningar och möjligheter som finns för Svensk Basket. Avsikten var att få in underlag för att bedöma vilken typ av kompetenser som bör tillföras i styrelsen, men också för att bedöma om nuvarande sammansättning i styrelsen är rätt utifrån Svensk Basket bästa.

 

Nu under våren och sommaren kommer Valberedningen föra samtal med ordförande och samtliga styrelseledamöter för att bland annat höra om de vars mandatperiod går ut vill sitta kvar eller lämna styrelsen.

 

Valberedningen föreslår nya uppdrag till nästa Förbundsmöte:

 • Tävlingsnämndens ordförande tillika styrelseledamot för 4 år.
 • Disciplinnämndens ordförande och ledamöter (antal och tid anges ej).
 • Verksamhetsrevisor för 2 år.
 • Valberedningen kan också konstatera att det vid Förbundsmötet 2024, utöver ordförande Susanne
  Jidesten (ordförande väljs på 2 år), är fem mandat vars 4 års period löper ut (Tobias
  Frohm, Azuka Nnamaka, Ebba Requin, Helena Lindvall, Peter Johansson).
 • Valberedningen tar också med sig en fortsatt diskussion om antalet ledamöter i styrelsen.

 

Fram till nästa Förbundsmöte kommer det fortsatta arbetet se ut så här:

 • maj – augusti 2023
  – Samtal med ledamöter och ordförande
 • augusti – november
  – Identifiering av kandidater till styrelsen
  – Kontakter och intervjuer med kandidater
 • december
  – Senast den 10 december året före Förbundsmötet skall Valberedningen meddela samtliga på Förbundsmötet röstberättigade organisationer vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur
 • januari 2024
  – Senast den 10 januari, får BDF och medlemsföreningar till Valberedningen avge förslag på personer för valen
 • februari
  – Senast 28 februari året för Förbundsmötet skall Valberedningen skriftligen delge samtliga röstberättigade organisationer sitt förslag beträffande varje val samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats.

 

Valberedningen kan konstatera att det också framöver kommer behövas framtidsinriktade förflyttningar för att följa med i de samhällsförändringar som sker. I det arbetet behöver vi en kompetent och modig styrelse.

Valberedningen önskar en öppenhet och transparens i arbetet och hoppas därför att ni i föreningarna hör av er till Valberedningen om ni har frågor, inspel och tankar som ni tror kan vara värdefulla för vårt arbete.

 

Välkommen att kontakta Valberedningen
Kristin Pleick, kristinpleick@outlook.com, 070-2748487
Håkan Andersson, hakan.andersson@fastighetsbyran.se, 070-5334299
Danielle Hamilton-Carter, danihamilton10@gmail.com, 070-3238912
Hans von Uthmann, hans.vonuthmann@basket.se, 070-3595074

Mer från Svensk Basket

Senaste nyheterna

Nyhetsbild

Pizza Hut ny partner till streetbasket och USM

Pizza Hut Sverige tar en härlig slice av Svensk Basket genom att kliva in som partner till sommarens heta streetbasket/3x3-aktiviteter och som ny partner till USM.

Nyhetsbild

Första svenska basketlaget i Special Olympics

I sommar avgörs Special Olympics World Games i Berlin och för första gången någonsin kommer ett svensk basketlag att delta i evenemanget, med spelare från Basketligan Special.

Nyhetsbild

Basketens positiva kraft i samhället - paneldebatt vid Järvaveckan

Svensk Basket gör en stor insats i det svenska samhället för att främja social inkludering, integration, hälsa och välbefinnande och minska utanförskap. Vi skulle dock kunna göra så mycket mer med bättre förutsättningar. Men för att klara av det krävs långsiktiga satsningar. Vi måste komma bort från projektsjukan i Sverige och i stället göra rejäla satsningar.

Nyhetsbild

Nytt arbetssätt för Valberedningen

Vid vårt extra Förbundsmöte den 22 april röstades det igenom att samtliga föreningar som är anslutna till SBBF nu är röstberättigade. Valberedningens arbete har därför breddats och behöver hitta nya arbetssätt för att fånga in tankar, åsikter och förslag inför Förbundsmötet 2024.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies