Skip to content
 

Svensk Basket ska vara trygg för alla

Nyhetsartikel

Publicerad 2023-12-12

Vårt mål är att alla som spelar basket ska känna sig trygga. Vi önskar att så alltid vore fallet, men vi vet att ibland är det tyvärr inte så. För att minska risken att aktiva inom Svensk Basket ska uppfatta miljön som otrygg finns Trygg basket.

Vad är Trygg basket?

Trygg basket är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas både fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt – i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. En trygg basketmiljö är en inkluderande miljö. Det innebär trygghet som vi skapar tillsammans genom att prata om hur vi beter oss mot varandra, men också genom att säga till om något inte känns rätt.

 

Skapa trygga miljöer i er förening

Varje förening bör ha ett aktivt trygghetsarbete som finnas med i hela verksamheten och som pågår kontinuerligt genom kartläggning, analys, plan på åtgärder och uppföljning. För att er basketmiljö ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga krävs ett arbete med tränar- och ledarkulturer samt med att översätta föreningens värdegrund i konkreta beteenden. Det krävs också ett kontinuerligt arbete med strukturer och rutiner i syfte att förebygga och åtgärda otrygghet.

SBBF har till uppgift att möjliggöra för barn, ungdomar och vuxna att kunna träna och tävla i basket i organiserad form på olika nivåer. Och en förutsättning för att du ska kunna utvecklas som basketspelare är att du känner dig trygg. Därför har vi tagit fram en uppförandekod som kan ses som ett förtydligande kring vilka beteenden och handlingar som inte accepteras inom förbundets verksamhet. Men för att öka tryggheten inom Svensk Basket är det viktigt att alla föreningar också har en uppförandekod. Vill ni ta fram en uppförandekod för er förening kan ni använda den mall som är framtagen och sedan göra anpassningar utifrån den.

 

Din roll som vuxen är viktig

Att arbeta för en trygg basketsmiljö är en nödvändighet för att barn och unga ska känna glädje, kamratskap och kunna utvecklas som individer. Men också för att undvika utanförskap, kränkningar och negativ jargong. Alla vuxna inom Svensk Basket har en stor och viktig roll för att barn och unga ska få de bästa förutsättningarna att må bra och vilja fortsätta spela basket. Som vuxen är du bärare av värdegrunden i er förening – inte bara i ord utan även i handling. En av de starkast hälsofrämjande faktorerna är trygga och tillitsfulla relationer – både barn emellan och mellan barn och vuxen. Som ledare är det därför viktigt att lägga fokus på att lära känna dina spelare. Att du som vuxen pratar med dem om annat än bara basket. Fråga vad dina spelare tycker om att göra, hur de upplever skolan och framförallt hur de mår. Genom att skapa tillitsfulla relationer ökar chansen att kunna fånga upp om ett barn eller ungdom börjar ändra sitt beteende eller mår dåligt.

 

Vad gör jag om jag tror att ett barn far illa?

Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.

Om det finns hinder för att vända dig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du kontakta SBBF:s generalsekreterare, styrelseordförande eller trygg@basket.se. Till trygg@basket.se kan du vända dig för att få stöd, råd och vägledning i frågor som rör din eller andras trygghet. Hit kan du vända dig utan risk för negativa konsekvenser.

Det går även att ta kontakt med något av RF/SISU:s 19 distrikt där det finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.

Kan ett ärende inte hanteras av varken föreningen, förbundet eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.

Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärendet.

 

Utbildningar i att skapa trygga basketmiljöer

Via basketutbildning.se kan du ta del av tre digitala utbildningar för att skapa trygga basketmiljöer. Här hittar du mer information om dessa utbildningar samt utbildningar från stiftelsen Friends, men även annan matnyttig information om hur ni som förening kan jobba för att skapa en trygg miljö och var du som ledare eller aktiv kan få stöd om något händer. 

 

Mer från Svensk Basket

Senaste nyheterna

Nyhetsbild

Erfarenhet och disciplin gör fastan under ramadan lättare

Nästan en miljon muslimer lever i Sverige och under ramadan kombinerar många träning med fasta. Trots det är informationen om det väldigt begränsad. Basketspelaren Khalil Mutallimzada är aktuell i adidas initiativ “Från soluppgång till solnedgång” där han berättar om hur han förbereder sig.

Nyhetsbild

Basket är stort enligt ny undersökning

Enligt en ny undersökning har hela 80 procent av ungdomarna i socioekonomiskt utsatta områden – eller framtidsområden som vi kallar dem - spelat basket spontant i närområdet. Undersökningen visar även att basket är den idrott - näst efter fotboll - som flest barn och ungdomar i dessa områden vill börja spela. Men det finns hinder som behöver rivas.

Nyhetsbild

Montenegro för svåra på bortaplan

Sverige satte 36 procent av sina skott på söndagskvällen medan Montenegro nätade på 61 procent av sina — det var hela skillnaden i Podgorica. Sverige lämnar första kvalfönstret med en vinst och en förlust, och kvalet fortsätter först i november.

Nyhetsbild

Inför EM-kvalet mot Montenegro

Montenegro har kvalificerat sig till samtliga FIBA-slutspel sedan 2017, det vill säga fyra raka. Deras FIBA-ranking, #17, är ett kvitto på det. I sommarens VM vann de fyra matcher och förlorade tre. En av förlusterna var mot USA, men även den matchen var relativt jämn (85-73). Nu siktar de på att ta sig till sitt femte raka mästerskap, och enligt FIBA:s experter är det Montenegro som har bäst chans att rubba favoriterna Tyskland i grupp D, något som vi fick ett smakprov redan på torsdagskvällen.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies