Skip to content
 

Matchen som utvecklingsmiljö

Tävlingen är en naturlig del av vår idrott, till och med så grundläggande att det är en förutsättning att vi som rörelse ska få vara en del av Riksidrottsförbundet. Spelarutveckling omfattar flera delar som måste samverka för att skapa bästa möjliga förutsättningar på såväl kort som lång sikt, där tävlingen/matchen är en stor del.

En av pelarna i Svensk Baskets ramverk för spelarutveckling är att spelarutveckling utgår från matchen (spelet), matchen är med andra ord en naturlig del i spelarutvecklingen.

Matchen är ett tillfälle att kunna få testa det man har tränat på och ger oss även svar på hur spelarna ligger till och om de har kunnat ta till sig det vi har tränat på. Spelarna kommer även att kunna utmanas emotionellt, mentalt, socialt, fysiskt och basketmässigt på ett annat sätt än i en träningskontext.

Spelet

Det finns många olika varianter av taktik i basket, men spelets grundidé handlar om att göra poäng genom att skapa/utnyttja övertag, och förhindra motståndarna från att göra poäng genom att minska/förhindra motspelarnas övertag. En basketmatch kan delas in i fyra faser: Anfall, spelvändning till försvar, försvar, spelvändning till anfall.

Olika typer av färdigheter kan användas för att uppnå målen i varje spelfas. De yngre spelarna har ännu inte så stor och avancerad ”verktygslåda” av färdigheter, men samma logik gäller för dem som för äldre spelare; skapa övertag och avsluta, minska övertag och återerövra bollen.

Spelet och matchen en naturlig del i spelarutvecklingen

Eftersom kopplingen mellan träning och matchen är en central del i spelarutvecklingen behöver vi i barn- och ungdomsbasketen fundera över vilka spelprinciper som kommer hjälpa våra spelare att utvecklas på bästa sätt. Matchen bör ses som ett tillfälle för lärande och vi bör prioritera spelarutveckling över kortsiktiga resultat när vi formar vårt spel. Det kommer dessutom göra att våra träningar blir mer effektiva eftersom vi kan träna det taktiska och tekniska kombinerat.

Väljer vi exempelvis att spela zon eller zonpress i försvar behöver vi ställa oss frågan – varför vi gör det? Gör vi det för att utveckla våra spelare? Eller för kortsiktiga resultat? Om vi gör det för att utveckla våra spelare, hur gör vi det för att de ska utmanas och utvecklas?

Spelprinciper hellre än "set"-spel

Spelare som har lärt sig att förstå spelets faser och dess mål, och kan agera utifrån det, klarar av att både spela i system och spela fritt när så krävs. Vi rekommenderar att i barn och ungdomsbasketen mer utgå från spelprinciper, än fasta mönster och spelsystem.

Risken med att bara utgå från set-spel är att spelarna lär sig att springa i system, men missar att lära sig att förstå och läsa spelet. I en lärandemiljö där spelets logik och principer är dess ramar, får spelarna större möjlighet att utveckla kreativitet och individuell skicklighet. Till och med U16 bör det därför finnas få förutbestämda beslut i matchen och det ska vara fritt att bryta mönster. Allt för att spelarna ska lära sig att skanna och tolka situationer och utifrån det hitta lösningar och ta beslut. Tränarens roll är att hjälpa spelaren att utvärdera de beslut som spelaren tar.

Fundera över:
 • Vad har vi för grundidén med vårt spel?
 • Vilka är våra principer i anfall, spelvändning till försvar, försvar, spelvändning till anfall?
 • Hjälper vårt spel spelarna i deras utveckling (möjliggör utforskande och kreativitet)?
 • Hur får vi spelarna att förstå vad vi vill (syftet) med vårt spel?
 • Hur lägger vi upp träningarna så att våra spelprinciper är en naturlig del i våra träningar?
 • När och hur introducerar vi nya delar i vårt spel? Är det spelarns utveckling som styr när?

 

På FIBAS "Coaches Education Platform" finns tips kring strategi och taktik i basket, uppdelat i tre nivåer

Basketcoachen Alex Sarama lyfter skillanden mellan spelprinciper och spelsystem i podcasten "Transforming Basketball".

Basketcoachen Noah LaRoche pratar om fördelen med spelprinciper jämfört med "plays" i  webbinariet "Mastering your Craft into Practice"

Vår roll som coach

Vår roll som coach är att stötta, hjälpa och guida spelarna även när vi spelar match.

Fundera hur du ska kan hjälpa spelarna på bästa sätt under matchen. Hur du kan vara en föredöme (leva som du lär) och bidra till en positiv upplevelse för alla spelare. Matchen kan vara nervöst och stressigt för spelarna, hur behöver du agera för att minska deras stress och oro så att de kan prestera så bra som möjligt? Hur jobbar du med dig själv som coach för att leva dina värderingar och fatta kloka och strategiska beslut även i en het match?

Prioritera vad ni ska fokusera på under matchen

Tänk igenom innan matchen vilket som är syftet med den här matchen. Sätt utvecklande mål som syftar till förbättring och som ligger i linje med den långsiktiga processen. Utgå från vad ni har fokuserat på under träningarna och fundera vilka fokusområden (kopplat till syftet) ni ska ha (basketfärdigheter, taktiskt, fysiskt, mentalt och socialt).  Försök vara så konkret som möjligt och återkom under matchen till de prioriterade fokusområdena. Försök att inte ha mer än tre saker för spelarna att fokusera på. Man kan även ge spelarna individuellt något mål eller utmaning som de kan försöka att åstadkomma under matchen. Det bidrar ofta till att minska nervositet eller oron när fokuserar mer på ett mål/uppdrag än på resultatet i matchen.

Diskutera vilka roller ni som ledare ska ha under matchen

Om ni är fler ledare/coacher på matchen fundera vilka roller och hur ni ska agera under matchen samt när och hur ni ger instruktioner och feedback under matchen och om vad. Reflektera även innan matchen om ni coacher har några egna mål i ert agerande under matchen.

Förstärk positiva beteenden

När spelarna tar bra och modiga beslut som inte ligger i trygghetszonen, förstärk det med positiv återkoppling. Ge både individuell och kollektiv feedback (på beteendenivå) som uppmuntrar spelarna. Lägg märke till varje spelares styrkor. Skapa en kultur där spelarna sinsemellan uppmärksammar (genom tumme upp/high five/verbalt eller annat sätt) när en medspelare gör något bra. Uppmuntra till sportsligt uppförande och samarbete inom laget. Lyft spelare när de hjälper varandra och när de agerar sportsligt.

Ta ansvar för lagets föräldrar

Var uppmärksam på hur lagets föräldrar agerar som publik, prata med dem om de går över gränsen och förebygg genom att diskutera innan med föräldrarna hur de bäst kan hjälpa sitt barn i samband med en match. Kan även vara bra att förklara för föräldrarna vad syftet med matchen är.

Fundera över:
 • Vad har vi för fokusområden och mål/syfte med den här matchen?
 • Vad ska vårt fokus som coacher vara?
 • Hur ska vi ledare samarbeta under matchen? Är det exempelvis någon som tar mer ansvar för individuell feedback, byten, spelarna på planen, matchcoachning etc.
 • Ger vi spelarna individuellt något fokus/utmaning?

Gör inte spelarna beroende av dig som coach under matchen

Var därför sparsam med att ropa ut instruktioner under match. Spelarutbildningen går ut på att ge spelarna verktyg att tolka det som händer på planen och ta bra beslut utifrån det. Det är så de utvecklar beslutsfattandet. Om du som tränare instruerar spelarna hela tiden exakt vad de bör göra på planen, då finns det en risk att du underminerar deras utveckling. Det de inte klarar av på match, får ni helt enkelt lägga mer träningstid på.

Dessutom när instruktionerna innehåller ganska specifika detaljer om vilka typer av taktiska beslut som ska användas i ett spel kan spelarna missa att lägga märke till annan potentiellt viktig information. Faktum är att det har visat att spelare ofta missar en uppenbar möjlighet att passa till en lagkamrat när deras uppmärksamhet är fokuserad på specifik taktisk information, även om den informationen är avsedd att hjälpa spelaren att identifiera tillgängliga passningsalternativ. Instruktioner som breddar uppmärksamheten tenderar att ha motsatt effekt genom att hjälpa spelarna att utvidga sitt uppmärksamhetsfokus.

Använd ett språk som är lämpligt för en miljö som ska vara utvecklande. Prata på ett rakt och tydligt sätt och se till att spelarna förstår. Ha ett framåtlutande förhållningssätt (feed-forward) med mer fokus på nästa situation. Tänk att din roll som coach är att underlätta för spelarna under matchen.

Fokusera på vad de ska göra

Forskning (ex. Wegner et al., 1998) har visat att när en instruktion uppmanar en person att undvika att utföra ett visst beteende, kan personen under vissa omständigheter utföra just det beteendet som man ville undvika. Därför bör instruktioner formuleras på ett sätt som förklarar det resultat som är önskvärt, snarare än att förklara det resultat som måste undvikas.

Tillåt misstag och var fortsatt positiv

Misstag är en naturlig och viktig del av inlärning och utveckling. Notera misstagen och utforska alternativ med laget eller spelaren om hur ni kan göra det bättre nästa gång.

Bidra till delaktighet och reflektion

Bjud in spelarna att vara delaktiga under time-out och periodpauser; Hur tycker de att det fungerar det som ni har pratat om inför matchen? Vad funkar, vad skulle behöva bli bättre? Tycker de att de uppvisar beteenden som de själva har sagt att de vill uppvisa på match? Vill de göra något annorlunda?

Efter matchen, be varje spelare för sig själva reflektera över något som de individuellt och som lag, gjorde bra under matchen och som de kan göra mer av nästa match. Det kan handla om något basketspecifikt, men det kan också handla om någon färdighet kopplad till fysisk, mental och social utveckling. Koppla tillbaka till det ni pratade om inför matchen.

Fundera över:
 • Hur integrerar jag med mina spelare, coachkollegor och domare under matchen?
  När gör jag det? Hur gör jag det? Vad för typ av feedback/instruktioner ger jag när? Vid byten, i spelet, vid dödboll, i periodpauser?
 • Hur pratar jag som coach med bänken under matchen?
 • Hur skapar jag delaktighet från mina spelare innan, under och efter matchen?
 • Hur utvärderar vi matchen?

På FIBAS “Coaches Education Platform” finns mer tips kring din roll som ungdomscoach under en match:

Speltid

Få avbytare och mycket speltid per individ

Det är centralt i Svensk Baskets värdegrund att alla ska få samma möjligheter att utvecklas, och det får man inte från bänken. I barn- och ungdomsbasketen bör vi se till att alla får rikligt med speltid.

Låter vi de som kommit längst vara de som alltid spelar mest, som får ha mest boll och fatta mest beslut, så blir det en självuppfyllande profetia där vi tidigt väljer vilka som kommer ha möjlighet att bli bra basketspelare. Dessutom är risken att de som inte får spela slutar med basket. Om speltid regleras utifrån träningsnärvaro, tänk då på att vi rekommenderar multisportande ända upp i 15-16-årsåldern.

Det kan vara bra att lägga upp en plan innan matchen hur ni ska byta spelare och hur ni ställer er till olika kritiska delar av matchen. Exempelvis hur gör vi om det är jämnt i slutskedet av matchen? Vi kan genom att planera byten och vilka som är inne på planen samtidigt se till att sätta spelarna i så bra situationer som möjligt.

Försök att inte koppla enskilda misstag till bytena, det kan göra spelarna inte vågar utmana sig själva för risken att bli utbytt, samt att de då kopplar varje gång de blir utbytta som ett bedömning hur de har presterat på planen. Vi ska vara medvetna om att bänka spelare för beteenden ses av spelare som en väldigt stor bestraffning.

På thehoopsgeek.com finns ett enkelt verktyg för att göra ett bytesschema.

Vi vill tävla

Att vinna kampen

Ibland pratas det slarvigt att Riksidrottsförbundet eller Svenska Basketbollförbundet inte vill att barn och unga ska tävla. Det stämmer inte.

Tävlingen är ett naturligt inslag i basket, men det är viktigt att skilja på hur vuxna tävlar och hur barn tävlar. Generellt kan vi säga att barn tävlar i stunden, här och nu. Som coach bör du skilja på begreppet tävla och på resultatet av tävlingen. Tävla/spela match är processen och resultatet är utkomsten.

Tävla kan också vara att försöka vinna ett kampmoment, att ta sig förbi sin försvarare, ta returen före sin motståndare – helt enkelt att spelaren gör sitt yttersta. Det hjälper dem också att växa, både som spelare och som människor.

Fokusera mer på uppgiften än resultatet

Även om resultatet i matchen är en del av tävlingen och en naturlig del i basketen kan vi som coach ändå försöka att fokusera på uppgiften (vad vi ska göra på planen) snarare än resultatet av en handling eller matchen. Vi vill med andra ord rikta fokus på att spelarna ska göra sitt bästa och jämföra med sig själv när det kommer till prestation.

>>> Läs mer om varför det är bättre med en uppgiftsorienterad målinriktning än en resultatorienterad målinriktning.

Det betyder inte att resultatet är oviktigt.

Forskning (se Fun Maps) har visat att barn tycker det är roligt att vinna (och förlora tillsammans). Vi vill att alla de som spelar basket ska få uppleva både vinster och förluster, glädje och besvikelser. Att lära sig att hantera med- och motgångar är en viktig lärdom för livet, oavsett om det handlar om det som händer på basketplanen eller i samhället. Att vinna är en drivkraft vi ska värna om, men det betyder däremot inte att vi i unga år accepterar vad som helst för den där vinsten eller att vårt fokus som ledare enbart ska vara på resultatet.

Vad ska man tänka på i olika åldrar i matchsammanhang?

Utveckling är inte linjär och förutsägbart, du som ledare behöver utgå från er kontext och var just ditt lag befinner sig. Vi kan ändå ge en del generella riktlinjer i matchsammanhang baserat på åldern, som mer ska förstås som en fingervisning av vad man ska tänka på i respektive ålderspann.

U7-U12

 • Enkla rutiner och korta samlingar.
 • Fokus på att göra sitt bästa och bara jämföra med sig själv när det kommer till prestation
 • Få avbytare, mycket speltid per individ
 • Inga fasta positioner eller roller
 • Var för sparsam med att ropa ut ut instruktioner under matchen. Barn i den här åldern har fullt sjå med att uppfatta vad som händer på planen, det finns risk för ”brain freeze” om det kommer instruktioner från bänken samtidigt. Dessutom behöver spelarna lära sig att tolka det som händer på planen och ta bra beslut utifrån det. Det är så de utvecklar sitt beslutsfattande. Om du som tränare instruerar spelarna om vad de bör göra på planen, då finns det en risk att du underminerar deras utveckling. Men peppa ska du naturligtvis göra!
 • I pauser och efter matchen prata om sådant som de gjorde bra. Det de eventuellt gjorde mindre bra får ni helt enkelt gå hem och träna mera på.
 • Efter matchen, be varje spelare välja ut något som de gjorde bra under matchen. Det kan handla om något basketspecifikt, men det kan också handla om någon färdighet kopplad till fysisk, mental och social utveckling. Om de vill kan de berätta sitt val för dig som tränare, eller för dem där hemma.

U13-U16

 • Rutiner och genomgångar kan bli längre i takt med spelarnas ålder, men tänk på att det kan finnas spelare i laget som har koncentrationssvårigheter och språkstörningar o s v. Undvik därför att introducera nya taktiska idéer under matchgenomgångarna, utan låt dessa idéer först få ta plats på träning. Involvera gärna spelarna i matchförberedelserna.
 • Bjud in spelarna att vara delaktiga under time-out och periodpauser
 • Fokus på att göra sitt bästa och bara jämföra med sig själv när det kommer till prestation.
 • Få avbytare, mycket speltid per individ.
 • Efter matchen, be varje spelare för sig själva reflektera över något som de individuellt och som lag, gjorde bra under matchen och som de kan göra mer av nästa match. Det kan handla om något basketspecifikt, men det kan också handla om någon färdighet kopplad till fysisk, mental och social utveckling.

U17-U19

 • Rutiner och genomgångar kan hålla en avancerad nivå.
 • Bjud gärna in spelarna att vara delaktiga under time-out och periodpauser.
 • Fokus på att göra sitt bästa och bara jämföra med sig själv när det kommer till prestation.
 • Specialisering på position-1-5-roller.
 • Ha rutiner där spelarna, i grupp och/eller individuellt, analyserar matchen i efterhand. Gärna med stöd av videofilm från matchen.

Antalet matcher

En spelare ska få möjlighet att spela ett visst antal matcher under ett år, för att ge chansen till största möjliga utveckling hos individen. Detta innefattar alla matcher som kan tänkas spelas under ett år: träningsmatcher, serie, cuper, landskamper etc.

Antalet matcher bör ökas i takt med ålder på individen. Nedan kan fungera som ett riktmärke för antalet matcher:

 • U17-U20: ca 50–60 matcher/år
 • U15-U16: ca 40–50 matcher/år
 • U13-U14: ca 30–40 matcher/år

Ovan antal matcher är en riktlinje som SBBF har kommit fram till genom att se över hur många matcher som spelas för barn och ungdomar i Sverige, men det har även under åren gjorts olika undersökningar kring andra länders antal matcher som har tagits i beaktning. Vi vet att i vissa distrikt är det inget problem med att få matcher, då det finns många lag i seriespelet. Då behöver man se över och ha i åtanke att det inte blir för många matcher för spelarna (med tanke på skador och utbrändhet).

Det är också viktigt att beakta och analysera hur mycket vissa spelare normalt spelar, till exempel om en spelare har normalt sett mycket speltid bör denne sikta på det lägre spannet på antal matcher.

Gamecard att ladda ner

Gamecard som hjälp inför, under och efter matchen för dig som coach.

Ladda ner (PDF)

Rikard
Aspegren

Basketutvecklare

rikard.aspegren@basket.se

08-699 64 16

Andrew
Pleick

Basketutvecklare

andrew.pleick@basket.se

08-699 63 13

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies